Trening

 

Trening

 

 

Det er uhyre viktig å holde kroppen i form med daglig trening !

Både for å unngå infarkt, men ikke minst ETTER et infarkt.

 

 

Jeg har alltid ment at jeg har trent forholdsvis mye opp gjennom årene.  Etter infarktet var det svært vanskelig å vite om jeg skulle våge å starte opp igjen.


Men på hjerterehabiliteringen lærte vi å bli trygge på at hard trening går utmerket.  Underveis i alle timene fikk vi stadig beskjed om å ikke stoppe opp, men uansett være i bevegelse hele timen.


Også hard intervalltrening i bratt oppoverbakke hørte med.  4x4 minutters intervaller.