Forord

KOLLEGA BOK 2 er forfattet av Svein Harkestad.  Etter 28 år som adjunkt i videregående skole og fast tilsatt ble han i 2014 uverdig avskjediget som "Miljøbombe" fra sin stilling i Hordaland Fylkeskommune HFK. 

Denne karakteristikken og tilsvarende ydmykelser ble gitt i offentlig rett av Personaldirektør Geir Davidsen i hans partsinnlegg.  Dette til tross for vitner fra skolene som kunne fortelle at mannen endatil hadde stoppet dem når de spurte ham om forholdene.  Rettssaken dreide seg om en avskjedssak etter flere år med trakassering fra samme arbeidsgiverhold, og ved samme personaldirektør sitt falsum til NAV og svindel av Bergen Tingrett før rettssaken.

Åpenlyst i Bergen Tingrett satt Personaldirektør Geir Davidsen i vitneboksen, og ut av luften og sin frie fantasi, fremstilte og klargjorde der på egen hånd det han kalte en 'Miljøbombe'.  Gjennom vedvarende isolasjon og manglende reaksjoner på bombens adskillige små rystelser i tiden som fulgte har de latt bomben nå gå av.  Derav disse offentliggjøringer av det hele.

Forfatteren er velutdannet nok til å vite at en hver som leser dette stoffet vil oppfatte ham som riv ruskende gal.  Vel og merke, - de lesere som ikke har vært utsatt for dette selv.  For dem som har vært i samme situasjon, og for den leser som evner å sette seg inn i forholdene og all dokumentasjon, vil i stedet etterhvert forstå at her ligger det noe langt dypere og mer alvorlig til grunn i selve organisasjonen Hordaland fylkeskommune. 

For noen, forhåpentligvis ikke alt for mange, er HFKs personalavdeling et skrekkregime.  Denne del av fylkeskommunen virker til å være styrt av Personaldirektør/HR-direktør Geir Davidsen og Forhandlingssjef/HR-leder Johan Meyer og HFKs samarbeidende Advokatfirma Thommessen representert v/advokat Trond Hatland i forfatterens sak.  Det kan virke som disse menn styrer ansatte og fylkespolitikerne fra øverste hold og nedover.  Hvordan dette foregår vil denne bok vise gjennom eksemplifisering utover.  'Javel, herr statsminister' er en god situasjonskomedie å trekke sammenligning med, men de omtalte forhold er dessverre langt fra komedie.


Annonsene er fra Google og trygge å trykke på, men trykk aldri på annonser som ber deg laste ned noe