Etterord

I boken er det brukt en rekke sterke ord og uttrykk.  Forfatteren har lagt vekt på å beskrive hva som har skjedd, og hvem som har stått for hvilke uredeligheter og ulovligheter.  Ved å benytte rett personnavn tilknyttet stilling og posisjon unngås det tvil om hvem som omtales.  Dette slik at ikke tidligere eller fremtidige personer i disse stillinger tillegges beskyldninger eller tvil.

Hordaland Fylkeskommune som 'IA-bedrift', eller som hva-som-helst, har en svært lang vei å gå i å rydde opp. 

Forfatteren har gjentatte ganger prøvd før han skrev denne bok, å komme i samtale for å orientere rette vedkommende både administrativt og politisk.  En hver henvendelse har blitt avvist.  Henvendelser har og blitt behandlet direkte inhabilt av de om-varslete personer selv.  Og de fleste henvendelsene har ikke blitt besvart overhodet.  Kun noen få varamedlem på Fylkestinget, og noen tidligere fylkespolitikere har besvart henvendelsene og kommet med noen tips og råd.  Forfatteren har fulgt rådene for å oppnå korrekt kontakt for å formidle, men kunne like godt henvendt seg til fiskene i havet og fuglene på himmelen.


Annonsene er fra Google og trygge å trykke på, men trykk aldri på annonser som ber deg laste ned noe !