Kapittel 9
Personalavdelingens marotteri

Inhabilitet kan ha så mange avskygninger.  Hordaland Fylkeskommune bruker inhabilitet som sitt sterkeste våpen for å hindre at saker kommer opp og frem i lyset.

Når jeg har henvendt meg til overordnet ledelse på ulike nivå blir svarene gitt fra staben på personalavdelingen.

Når jeg har klaget inn personalavdelingen til politisk instans i HFK blir svarene gitt fra personalavdelingen.

Nøyaktig de mennesker som innklages er dem som settes til å behandle sakene.  Inhabiliteten er satt i system i HFK og brukes effektivt som styringsredskap.  Slik hindrer HFK at noen når frem med sitt budskap når budskapet er uønsket av personalavdelingen.

Ut fra dette ligger det helt opp i dagen hvem som slik styrer fylkeskommunen og hvem som henger i trådene og styres som marionetter.

Hele min sak dreide seg som dokumentert om falske anklager fra overordnete.  Disse ble videreført frem til utvidet falsum og svindel fra HR-direktør Geir Davidsen, HR-sjef Johan J. Meyer og deres mangeårige medarbeider advokat Trond Hatland hos Advokatfirmaet Thommessen.

1. Marionettsprell
Fylkesrådmann Rune Haugsdal er den første som spreller i deres tråder som en marionett. 

Men først: Han forteller i HFKs blad 'Leiarnytt' om hvor lyttende det er om å gjøre å være:
”Eg pleier å sei det slik: Du lykkast som leiar når medarbeidarane dine lykkast. Det krev at vi har evne og vilje til å lytte, lære og utvikle oss.”
'Rune har ordet' i Leiarnytt nr.4 av april 2014.

Disse gripende vakre ord var nok kanskje allerede gått i trykken da jeg henvendte meg til ham med 3 brev inneholdende flere skriv i dagene 6.-10.mars 2014.  Innholdet dreide seg om personaldirektør Geir Davidsen og forhandlingssjef Johan J. Meyer sitt falsum til NAV og øvrig behandling av min sak.  Disse brev medførte omgående forhåndsvarsel om oppsigelse den 18.mars, altså før 2 uker var gått, og med innkalling til oppsigelsesmøte den 3.april.

Dette illustrerer godt den 'Lyttende rådmann'.

Og hvem setter Fylkesrådmann Rune Haugsdal til å besvare mine brev?  Hvem andre skulle det være enn nettopp de innklagete?  Jo, nettopp de 2 jeg hadde innklaget er de som settes til å besvare min henvendelse, nemlig personaldirektør Geir Davidsen og forhandlingssjef Johan J. Meyer.

Inhabilitet er overordnet styringsform i HFKs ledelse v/Fylkesrådmann Rune Haugsdal.

En senere hen e-post til Fylkesrådmann Rune Haugsdal i september 2014 som den øverste ansvarlige i organisasjonen HFK, om en dialog i min sak, resulterte i fullkommen taushet.  'Lyttende' = 'Taushet'.

Dette inderlige uttrykte 'lyttende' menneske tar seg ikke bryderiet med egne tanker, men tar sine avgjørelser helt og fullt etter ordre fra staben i HFK som utfører sine ulovlige handlinger.

Fylkesrådmann Rune Haugsdal spreller som en levende marionett i trådene til trioen Davidsen/Meyer/Hatland.

2. Marionettsprell
Fylkesdirektør for økonomi og organisasjon Ingrid Kristine Holm Svendsen er den andre som spreller som en marionett.  Med utgangspunkt i den oppsigelse og senere hen avskjed jeg ble utsatt for totalt ulovlig og urettmessig av disse personer er det hun som formelt forestod den ulovlige avskjeden.  Dette er et menneske jeg verken hadde hørt om tidligere, eller noensinne har møtt.  I noen forsøk på å komme i dialog sommeren 2014 ble jeg møtt med total avvisning om dialog. 

Dette eiegode menneske som uttrykte: " Kjære Svein Harkestad, Jeg forstår at dette er en vond og vanskelig sak.......takke nei til videre dialog. Forhandlingene, og saken, er avsluttet. Du står selvsagt fritt til å prøve saken rettslig."  Dette menneske foretar sine ulovlige avskjeder av sakesløse personer i HFK uten å ta seg det minste bry med en dialog eller møte personen selv, - før hun tar sine skjebnesvangre avgjørelser og raserer et gammelt menneske sin yrkeskarriere, hans ære og ødelegger hans liv. 

Ingrid Kristine Holm Svendsen handler ikke som en selvstendig Fylkesdirektør, men tar sine bestemmelser ene og alene ut fra de opplysninger staben i HFK mater henne med sine teskjeer.  Hun henger helt tydelig klistret fast i trådene til trioen Davidsen/Meyer/Hatland.

3. Marionettsprell
Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen var øverste politiske leder og 'snorklipper' for Hordaland Fylkeskommune i perioden.

Han ble i februar 2015 orientert av meg, bl.a. om HFKs personalavdeling sine løgner og falsum, og om deres svindel av Bergen Tingrett.

Dette er samme mann som står frem i media og intervjues i NRK om vellykket innsats mot langtidssykefravær i HFK.  Ja helt korrekt, - fordi vi blir avskjediget etter tur av de kvinner og menn han er valgt til å styre.  Spesielt vi eldre, seniorene, må forlate våre arbeidsplasser gjennom ulovlige avskjedigelser.  Urettmessig nok også under sykdom, i verneperioden som i mitt tilfelle, og fullstendig ulovlig.

Og på Youtube legger han julen 2014 ut en vakker video mens han setter stjernen i toppen på HFKs juletre med ordene: "....være snille og gode mot hverandre...."  Ja, denne mannen har virkelig omtanke for sine medmennesker.

Hvem setter så denne mann til å besvare min henvendelse til ham?  Ikke uventet kanskje nå for den oppmerksomme leser, men svarbrevet kom selvsagt fra de innklagete selv.  Toppledelsen på personalavdelingen i HFK, dvs. signert av Davidsen og Meyer.

Dette var de samme personer som hadde stått for løgner, falsum og svindel. 

Jeg hadde altså henvendt meg til overordnet øverste Politiske leder i HFK denne gang.  Dvs et hakk over Fylkesrådmannen til den politiske toppleder i fylket, - Fylkesordføreren.  Like fullt kommer svaret tilbake fra den samme staben på personalavdelingen som jeg hadde beskrevet disse handlinger om.

En samrøre av bekymringsfulle dimensjoner i HFK.

Denne uhyggelige inhabile varianten der de innklagete er de som alltid og uansett behandler sin egen sak er realitetens styringsform i HFK.  Dette viser seg igjen og igjen.

Personene i HFKs styrende organer synes å henge i trådkrysset til det som forekommer å være et skrekkregime for den stakkar som har blitt sittende fast i deres edderkoppnett.

Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen spreller som de andre i marionettaktige bevegelser i snorene til trioen Davidsen/Meyer/Hatland.

4. Marionettsprell
Fylkesdirektør for opplæring Svein Leidulf Heggheim forteller selv med klare ord at han spreller.  I en intern e-post fra ham som advokat Hatland ved en glipp fremla til rettssaken går dette tydelig frem.

Hva skriver så denne hyggelige mann i sin e-post til Meyer/Davidsen? Ett stykk setning: "Eg sit i ro, slik eg har forstått det."

Utlagt:  Noen har bedt den godeste Heggheim å ikke blande seg opp i forholdet lengre! 

For sommeren før hadde Heggheim svart meg svært så hyggelig, og også innkalt meg til samtale om en ulovlig Skyggemappe som rektor Magne Wiik hadde samlet på meg.  Den 6. desember 2013 kom siste svar fra ham noensinne til meg: "Er p.t. sjukmeld.  Mvh Svein Heggheim"

Ja, han var begynt å sprelle i trådene til noen.

Men fortsatt kjente jeg ikke i desember til hva som egentlig foregikk, og jeg hadde stor tro på en hyggelig mann som hadde tatt meg på alvor.

Saken nå gjaldt et e-postbrev fra meg til ham som min arbeidsgiver, hvor jeg ba arbeidsgiver om å melde inn min nye yrkesskade.

Og hvem besvarer min innmelding til ham om ny yrkesskade?  Jo, nettopp Meyer, og denne gang parafert av seniorrådgiver Brita Bøyum, hun også spreller.  Eller kanskje hun allerede har avansert til å trekke i trådene for å få andre til å sprelle.

Og svaret fra disse 2 handler om alle mulige grunner til å ikke skulle melde inn yrkesskaden, i stedet for å utføre sin plikt.  Brevet tilbake fra disse 2 inneholder dessuten klare trusler mot min stilling med ordlyden "....vil kunne få umiddelbare konsekvenser for ditt ansettelsesforhold i Fylkeskommunen".

Vel, vel, Opplæringsdirektør Svein Heggheim kan nok kunsten å sitte i ro i dette forholdet, men det fantes enda en e-post fra et par måneder tidligere.  Etter å ha sendt ham noen betraktninger om HFKs manglende oppfylling av deres seniorpolitikk så hilste jeg ham avslutningsvis den 19.desember 2013 velment med å "Ønske deg en riktig god jul".   Jeg fikk ikke noe julehilsen tilbake til tross for at denne mann tidligere hadde svart meg hyggelig, om enn svært kort, på en henvendelse.  Derimot sender han en e-post samme dag til Johan J. Meyer med denne ene ordlyden: "Her kjem God jul frå kamerat SH".

Så i stedet for å sende en kort julehilsen tilbake, - som "Kamerat SH" sitt eneste kontaktpunkt med arbeidsgiver, - der han gikk totalt neglisjert og uten den lovpålagte oppfølging som disse 3 Vise Konger denne jul, - Heggheim/Meyer/Davidsen skulle besørget, - så gikk Heggheim ut internt med spydighet og gjorde narr av senioren i årets 'julekrybbe', - "Kamerat SH" sin julehilsen til ham. 

Ja, ren og skjær intern mobbing fra HFKs Opplæringsdirektør, av en ansatt de for lengst hadde skjøvet ut i kulden.

Det var først på grunn av advokat Hatland sine glipper til rettssaken at jeg oppdaget hvilken person jeg egentlig hadde hatt med å gjøre.

Og som i den gamle bok hvor 'Herodes drepte alle guttebarn i Betlehem', så la de nok sine videre planer for mannen allerede ved juletider.

Opplæringsdirektør Svein Leidulf Heggheim spreller som de andre i marionettaktige bevegelser i snorene til duoen Davidsen/Meyer.

Annonsene er fra Google og trygge å trykke på, men trykk aldri på annonser som ber deg laste ned noe !