Kapittel 8
HR-direktør Geir Davidsen sin svindel av Bergen Tingrett

Før rettsaken i januar 2015 var HFK svært opptatt av å få tilgang til mine legejournaler hos fastlegen og bedriftslegen.  Jeg prøvde å nekte dette, men for å vise litt velvilje etter hardt press fikk de tilgang til noe slik at de kunne se hva jeg hadde vært igjennom.

Dette var ikke nok for dem og de fremsatte krav om å få utlevert alt.

De gikk til Bergen Tingrett og dommer Marie Vonen utstedte rettslig pålegg om å utlevere alt.

HFK hadde nemlig rettet en lang rekke anklager mot meg om å ha tilbakeholdt en opplysning om min lungeskade for dem.  Og de fremsatte en like lang rekke med negativ ordlyd knyttet til dette.

Nå hadde det seg vitterlig slik at både HR-direktør Geir Davidsen og HR-sjef Johan J. Meyer personlig hadde fått oversendt 2 e-poster av meg den 18. og den 25.september 2013 med grundige beskrivelser av det hele.

Enda til den setning de uthevet til Bergen Tingrett som underslått, hadde de rent faktisk fått i den første av disse to e-postene.  Og setningen var der satt i kursiv av meg for at de lett skulle kunne lese den.

Denne setning er det altså at de formidler til Bergen Tingrett og påstod at jeg hadde underslått.

HR-direktør Geir Davidsen og HR-sjef Johan J. Meyer i Hordaland Fylkeskommune driver ved hjelp av Advokatfirmaet Thommessen sin advokat Trond Hatland ren svindel av Bergen Tingrett.Annonsene er fra Google og trygge å trykke på, men trykk aldri på annonser som ber deg laste ned noe !