Kapittel 7
HR-direktør Geir Davidsen sitt falsum til NAV

Når HFK hadde mottatt sine 2 bøter fra NAV fremsatte HR-direktør Geir Davidsen og HR-sjef Johan J. Meyer straks et falsum til NAV.

21.januar 2014 sendte de inn et 5 sider langt skriv hvor de beskrev hvor lite medvirkende jeg hadde vært, og hvordan de selv hadde stått på.  Ren og skjær løgn alt sammen.

Jeg fikk vite om dette brevet når jeg var hos NAV, men det var hemmelig.  Av en eller annen grunn fikk jeg det likevel oversendt fra HFK etter en tid, på min forespørsel.  Og takk for det.  Det fantes jo ingen problem å imøtegå alt som stod der.  Løgn er lett å ettergå.

Dermed sendte jeg et fyldig varsel til NAV og til Fylkesrådmann Rune Haugsdal i HFK om at de var blitt utsatt for et falsum.

Fylkesrådmann Rune Haugsdal ble grundig orientert gjennom 3 brev inneholdende en rekke skriv i perioden 6.-10.mars 2014. 

Forhåndsvarselet om oppsigelse ble som tidligere nevnt datert fra HFK 18.mars 2014, så sammenhengen er ganske så klar.  Varsler du lovlig og pliktmessig om forhold vedrørende overordnete, - ja så får du omgående sparken !

Tiden kastes altså ikke bort, det tok mindre enn 2 uker, og årsakene til oppsigelse (senere endret til avskjed) begynner å fremtre i sin uhyggelige virkelighet.Annonsene er fra Google og trygge å trykke på, men trykk aldri på annonser som ber deg laste ned noe !