Kapittel 6
'IA-bedriften' HFK

En IA-bedrift har signert og er pålagt å avholde Dialogmøter, lage Oppfølgingsplan og sende inn rapporter til NAV.  Alt innen fastsatte frister.

Jeg ble sykemeldt 14.august 2013. 

Det ble aldri innkalt til de lovpålagte møter fra skolen, fra personalavdelingen eller fra noen.  Det ble aldri laget noen oppfølgingsplan.  Og HFK sendte aldri inn noen rapporter til NAV.

Selvsagt ikke, for de hadde ikke noe å sende rapporter om.  De hadde ikke foretatt seg noe, og mine innspill var blitt fullstendig neglisjert, og stilling avslått.

7. november 2013 sendte NAV derfor varsel til HFK med trussel om bøter.

Intet skjedde og 7.januar 2014 fikk de 2 bøter.  Etter dette sendte Forhandlingssjef Johan J. Meyer derav inn en Oppfølgingsplan.  Hva inneholdt så denne?  Den var fullstendig tom.  Men hans navn fremkommer som ansvarlig. 

'Oppfølgingsplanen' ble i tillegg innsendt til NAV uten noe Dialogmøte med meg og helt uten mitt kjennskap. 

Når jeg senere var på NAV fikk jeg høre dette hos saksbehandler som ga meg en kopi.

Jeg fikk oppgitt at HFKs saksbehandler overfor NAV var seniorrådgiver Frode Mannsåker på personalavdelingen.  Han har tidligere arbeidet 15 år i NAV og kan alt dette til fingerspissene.  Jeg prøvde da å ta kontakt med ham for å høre hva i all verden det skulle bety at de hadde sendt inn en blank Oppfølgingsplan til NAV og uten min medvirkning.  Jeg fikk aldri noe svar fra den mannen.  Derimot fikk jeg 28. februar 2 trusselbrev tilbake fra Forhandlingssjef Johan Meyer og seniorrådgiver Brita Bøyum at min pågang og etterspørsel kunne få konsekvenser for min stilling.  Hvilket det fikk før det var gått 3 uker videre.  18.mars var forhåndsvarselet om oppsigelse på plass.

HFK sin personalavdeling driver en fullkomment uprofesjonell håndtering av sine ansatte.  De mangler totalt kunnskap, evne og vilje til å handle slik en IA-bedrift skal.

Det er mulig personalavdelingen med HR-direktør Geir Davidsen i spissen, HR-sjef Johan J. Meyer, deres seniorrådgivere Brita Bøyum og Frode Mannsåker kan besitte en viss kompetanse, men intet tyder på det.Annonsene er fra Google og trygge å trykke på, men trykk aldri på annonser som ber deg laste ned noe !