Kapittel 4
Et lykkelig skoleår på Tertnes videregående skole

Beordringen skulle tross alt vise seg å bli et lykkelig valg for påfølgende skoleår.  Det å få komme til en skole med en dyktig og ivaretaende ledelse gjorde en enorm forskjell for en svært sliten mann etter den langvarige trakasseringen fra den forrige skoleledelsen oppå sykdom og bortgang i hjemmet. 

Selve starten ble så som så siden Johan Meyers ord om at beordringen var til en ledig stilling var høyst diskutabel.  På intervjuet på skolen før sommeren kunne ledelsen fortelle om en kun 20% ledig stilling, altså bare noen få timer.

Og den nye skolen følte vel at de fikk seg påtvunget en lærer som det fulgte en 'problem'-sekk med.

Skolestart gikk greit, og litt om litt fant visst ledelsen ut at jeg var en helt normalt oppegående lærer.  Og ettersom et par av mine nye kvinnelige kollegaer skulle ut i barselpermisjoner, så økte stillingsprosenten fort fra 20% til 100%. 

Skolen virket i starten til å være i tvil om jeg kunne fungere som kontaktlærer for en klasse.  Men etter at jeg hadde fortalt at jeg hadde vært kontaktlærer alltid, i mer enn 25 år, så fikk jeg tildelt funksjonen. 

Et godt år, og takk for det til gode kollegaer og ledelse. 

Men intet varer evig.  Ifølge Skolebruksplanen skulle ikke denne skolen ha Design- og håndverkslinje.  Så tilsettingen var nok bare for det ene året.

I avskjedsrettssaken som kom i 2015 ble det gode skussmål fra vitnet fra skoleledelsen.  Men også her hadde Personaldirektør Geir Davidsen sin egen vri på fortellingen.  Han kunne fortelle til dommeren at jeg nok kunne klare et år uten å skape miljøproblem når jeg var nødt.

En slik ordlyd innebærer rent faktisk at alle de problem den forrige skoleledelsen tilla meg, samt alle bevis på det motsatte, fullstendig ignoreres av denne personaldirektøren.  Og gjennom hans uttalelse om at denne "miljøbombe" i ro var et høyst temporært tilfelle, så fulgte han altså opp sitt anliggende, - nemlig å gjøre en NAV-er ut av en helt vanlig stillferdig lærer.

Og ordene hans til dommeren var:  "Hans økonomiske interesser vil ivaretas av NAV."

Dette illustrerer, og avslutningsvis bekrefter, hvordan Hordaland fylkeskommune urettmessig, og ikke minst ulovlig, baserer seg på NAV som institusjon å svindle penger fra, i stedet for å følge opp sin seniorpolitikk og sine forpliktelser som IA-bedrift overfor en fast ansatt.  Mer om dette i neste kapittel.Annonsene er fra Google og trygge å trykke på, men trykk aldri på annonser som ber deg laste ned noe !