Kapittel 3
En elskelig avdelingsleder

Så kommer den dag i mai 2012 hvor skolens ledelse har bestemt seg for å gripe muligheten til å gjøre meg overtallig.  Dette på tross av at jeg var den på avdelingen med aller bredest kompetanse og 20 års lengre ansiennitet enn ham de ville beholde.  Endog til hadde jeg en fast uoppsigelig stilling ifølge hovedavtalen for skoleverket.

Den elskelige avdelingsleder Ståle Brattebø topper rektors adskillige negative utsagn om meg i overtallsmøtet med ordlyden:  'Vi ønsker ikke å få den avdeling vi har bygget opp ødelagt av deg.'

Rene ord for pengene fra en mann som halvannet år tidligere hadde fremsatt falske beskyldninger mot meg om fusk med timeplaner og for få timer på jobb, og ødelagt min siste jul med min syke ektefelle. 

Og altså fra samme mann som kun 2 måneder tidligere hadde brutt fylkeskommunens rådyre avtale.

Nå har det seg slik at jeg ikke ødelegger eller bryter ned noen avdelinger på skolen.  Tvert om var jeg sammen med to andre kollegaer ansvarlig for å bygge opp en svært vellykket og velfungerende Designavdeling på skolen.

Ordene kommer fra den mann, avdelingsleder Ståle Brattebø, som 2 ganger nektet meg å få medarbeidersamtaler med ham når jeg endatil skriftlig ba ham om dette.  Jeg krevde da å få ut fra rektor Magne Wiik hvor mange medarbeidersamtaler jeg hadde hatt på skolen av de som skulle vært avholdt hvert år.  Svaret var én samtale på 1990-tallet med rektor, og én samtale med assisterende rektor i 2007.

2 stk. samtaler på 22 år. 

Og nye samtaler ble nektet meg av mr. Brattebø.  Man skulle tro at de pålagte medarbeidersamtalene skulle ha den tenkte funksjon å bevirke et bedre miljø og forståelse.

Snakk om amatørarbeid i den skoleledelsen !

Og fra disse menneskene og denne mann, som verken utfører sine arbeidsoppgaver som leder eller klarer å overholde en signert avtale, kom kravet om å bli fjernet fra skolen.  Og det ble effektivt fulgt opp av HFK sin personalavdeling v/Johan Meyer.


Annonsene er fra Google og trygge å trykke på, men trykk aldri på annonser som ber deg laste ned noe !