Kapittel 25
Et par eksempler på ordlyd i e-poster tilbake til Fylkestingspolitikerne i Hordaland Fylkeskommune

11.desember 2015
Jeg har nå mottatt begjæring om nedstenging av 4 av mine mange nettsteder med utgangspunkt i http://kollega.info/  Du som Fylkespolitiker misbruker våre felles skattepenger til å betale Advokatfirmaet Thommessen AS millionbeløp - for INGENTING.  Ytringsfrihet er Grunnlovsfestet.

Jeg har ikke hatt anledning å sette meg inn i de nærmere 500 sider dere har oversendt som 'dokumentasjon'.  Men ved lett 1.gangs gjennomsyn ser jeg at mine e-poster til dere som politikere allerede har funnet veien til Bergen Tingrett.  Dette kan tyde på at det finnes noen bånd, - tette bindinger, - som ikke burde fantes mellom deg som 'fri' fylkespolitiker opp mot fylkesadministrasjonen. 

Du kan selvsagt (ikke) klare å stoppe nettstedene mine eller bøkene mine.  De forsøk du som fylkespolitiker gjennom nevnte handling gjør på å kneble Grunnlovsfestet ytringsfrihet vedrørende statsstyrelsen er ikke i tråd med lovens intensjon.

Det er mulig du som politiker vil kjenne til Grunnloven Paragraf 100.  Likedan Menneskerettighetserklæringen Artikkel 19. 

Intet 'Rettsforlik' på denne jord fratar meg mine rettigheter til å ytre meg om 'øvrigheten' m.m.  Verken positive eller negative ytringer.  Spesielt ikke et 'forlik' påtvunget en mann etter sammenbrudd i retten og årelange overgrep.


Fortsettelse: 11.desember 2015
Jeg vil minne om at du som representant for Fylkeskommunen, og Advokatfirmaet Thommessen AS fortsatt ulovlig besitter minst 4 eksemplarer av hver om mine 2 legejournaler som Geir Davidsen svindlet til seg på dine (Hordaland Fylkeskommune) sine vegne.  Dette er mine høyst private og intime legejournaler som du ikke har noe med.  Noe kalles visst Frekkhetens nådegave.  Ulovlig besittelse av disse vil for all fremtid være en uløst konflikt og egnet til pågang fra meg, inntil forholdet er ryddet opp. 

Jeg kan meddele at jeg IKKE setter pris på at mine legejournaler ble innbundet.  Det hele er uhyrlig, og utilgivelige handlinger fra deg som styrende organ for Fylkeskommunen.Annonsene er fra Google og trygge å trykke på, men trykk aldri på annonser som ber deg laste ned noe !