Kapittel 24
Svar fra enkeltpolitikere

Gjennom mine henvendelser til Fylkespolitikerne fikk jeg ikke svar til hjelp i saken.  Men et par megetsigende svar fra våre godeste folkevalgte kan være verdt å lime ordrett inn i denne bok slik jeg mottok dem.

Først innkopiert to e-poster fra Elisabeth Eide Tharaldsen som vitterlig er oppført som Varamedlem for FrP på Hordaland Fylkesting, og som sådan må være tilgjengelig å møte på Fylkestinget.  Så kan enhver avgjøre med seg selv hvor tilgjengelig denne folkevalgte Fylkestingrepresentant gjør seg for innspill fra sine velgere.  Til hennes, og de to andre nedenfor sin fordel skal likevel sies at de er blant de uhyggelig få som tok seg bryet å svare.  Jeg mottok på samme vis tre positive meldinger fra andre.  Disse limer jeg ikke inn fordi jeg ikke vil avsløre dem for å være litt på 'min side', siden det tydeligvis ikke er særlig populært i de politiske kretser.

Fra: elisabeth eide Tharaldsen [mailto:ethara2009@gmail.com]
Sendt: 14. mai 2015 03:53
Til: Svein
Emne: Re: Vedrørende nettsiden http://kollega.info/ og pågang overfor ansatte i Hordaland fylkeskommune [THOMMESSEN-LIVE.FID207484]

Hei.
Jeg er ikke på fylkestinget og ber om å bli strøket som mottaker i denne saken.
Med vennlig hilsen
Elisabeth Eide tharaldsen

Fra: elisabeth eide Tharaldsen [mailto:ethara2009@gmail.com]
Sendt: 14. august 2015 23:01
Til: Svein
Emne: Re: Saken på Youtube

Hei.
Jeg har tidligere bedt deg stryke meg fra denne utsendelslisten din.
Vær vennlig å gjøre det umiddelbart.
E. Tharaldsen


Nestemann ut er Alf Helge Greåker som vitterlig var Fylkestingrepresentant fra Venstre.  Heller ikke han tolererer å motta en henvendelse fra velgerskaren og avviser henvendelsen som usaklig.  Når han varsles om kritikkverdige forhold i den Fylkeskommunen han er med og styrer så avviser han det øyeblikkelig som usaklig.

Fra: Alf Helge Greaker [mailto:alfenomen@gmail.com]
Sendt: 24. august 2015 12:09
Til: E-post
Kopi: Fylkestinget@hfk.no
Emne: Re: ad Forestående rettssak

Nå fjerner du meg fra disse e-postene med umiddelbar virkning.
Det er bra å bli orientert på en saklig måte om arbeidsforhold i fylkeskommunen men jeg forholder meg ikke til usaklige påstander.

Jeg har sett i det du har sendt tidligere at det har foreligget et rettskraftig oppgjør om denne saken hvor alle parter har fått legge frem sine syn under ordnede forhold. I Norge har vi et klart skille mellom rettssystem og politikk hvor politikere skal holde seg langt unna å gripe inn i enkeltsaker og rettsprosesser; slikt skal ikke forekomme i et demokrati. Derfor kan og skal jeg heller ikke holdes ansvarlig for noe i den konkrete rettstvisten. Det motsatte er en usaklig påstand (som sitert under) og jeg vil ikke motta flere e-poster om dette. 

Alf Helge Greaker


Og til sist fra Tom Sverre Tomren som er Fylkestingsrepresentant fra MDG.  Han er som prest/teolog noe mer vennligsinnet i tonen enn de to ovenstående, men tar likevel ikke sitt ansvar som øverste styrende organ for Hordaland Fylkeskommune.  Det blir feil av ham å henvise til at Rettsvesenet skal ordne opp i forhold som tilligger arbeidsgiver å utføre korrekt i henhold til Norsk Lov.

Fra: Tom Sverre Tomren [mailto:tstomren@hotmail.com]
Sendt: 16. august 2015 18:38
Til: svein2@broadpark.no
Emne: RE: Svar til vara fylkestingsmedlem Elisabeth Eide Tharaldsen

Hei

Jeg har mottatt din epost nå og tidligere.  Det er trist at du er havnet i den situasjonen du er kommet i.  Jeg forutsetter at HFK retter seg etter rettslige pålegg og avgjørelser.   Håper denne saken finner sin avklaring.

Tom Sverre Tomren, Fylkestingsrep. for MDG


Mine gjentatte varslinger til HFKs Fylkestingspolitikere er altså fullkomment nytteløse.  Tidligere varsling til HFKs Fylkesrådmann Rune Haugsdal medførte endatil omgående ulovlig avskjed fra min stilling gjennom 25 år som gjengjeldelse fra denne mann.

HFKs varslingsrutiner er, - tro det eller ei, - utarbeidet av den samme Fylkesrådmannen som ulovlig avskjediget meg på grunn av min varsling i henhold til hans varslingsregler.  Han er øverste ledd, og over ham er bare de ovennevnte Fylkestingspolitikerne. 

Når absolutt ingen - INGEN - da bryr seg det minste med varsling om kritikkverdige forhold i Fylkeskommunen er det all grunn til å la seg undre over systemet.

Varsling er både ønsket fra, og pålagt, en arbeidstaker.  Når varsling så utføres blir varsleren omgående avskjediget.Annonsene er fra Google og trygge å trykke på, men trykk aldri på annonser som ber deg laste ned noe !