Kapittel 23
Politikere som er et overordnet styrende organ for HFK

Gjennom en rekke henvendelser med henvisninger til dokumentasjon
har jeg bedt om respons fra nedenfor opplistete fylkestingspolitikere. 
Godt og vel 100 personer.  Det kan finnes 2-3 navn som ikke har
mottatt e-postene, men de vil uansett være ansett orientert ved at e-
postene samtidig har gått til Fylkestinget.  Og det forefinnes
opplysninger om at saken er velkjent på fylket, - rimeligvis. 
Kjennskapet gjelder for alle Fylkestingsmedlemmene inkl.
varamedlemmer i de 2 periodene mellom 2011-2019.

Samtlige er varslet gjennom e-poster i april 2015 om forholdet, om
offentliggjøring, om offentliggjøring av deres navn og den enkelte sitt
ansvar i dette.  Hver og en er og blitt oppfordret til å komme med
direkte innspill til rettelser etc. før offentliggjøring hvis noe skulle være
feil fremstilt.  Samtlige på det nye Fylkesting høsten 2015 er også gitt
anledning gjennom oppfordring i e-post 9.november 2015 om
samme, nemlig å lage en god avslutning på bøkene og saksforholdet. 
Når mine henvendelser totalt neglisjeres av absolutt alle, så gjenstår
bare offentliggjøring av forholdet fullt ut ved disse bøker med den
ordlegging forfatteren selv velger å bruke.  Stoffet har vært et klart
varsel til Hordaland Fylkeskommune sin øverste politiske ledelse om
kritikkverdige forhold i henhold til den Arbeidsmiljølov politikere selv
har vedtatt.  Men som de altså verken følger eller tar seg bryet å følge.

Politikernes totalt manglende vilje til å ta tak i urettmessige og ulovlige
forhold som pågår i Hordaland Fylkeskommunen bekrefter
derigjennom fullt ut alt innhold i mine bøker.

De nedenfor opplistede fylkespolitikerne er hver i sær av nevnte
årsaker medskyldige i at Hordaland Fylkeskommune driver sin
virksomhet videre med  svindel og en mafialignende struktur tross at
de er varslet.  Listen nedenfor inneholder både personer jeg har felles
bekjente med og som jeg er i slekt med.  De jeg har latt være å ta
med på listen er noen få som ved kjent sykefravær/permisjon ikke har
fungert i periodene det er snakk om.  Det finnes også noen få tidligere
fylkestingspolitikere som har rådgitt meg litt vedrørende
fremgangsmåte for hvordan jeg skal nå frem, men uten resultat.

Listen er satt opp alfabetisk innefor hvert politisk parti, men dog med
Fylkesordførerne øverst.  Alle på listen er varslet, men intet ser ut til å
bry dem.

Anne Gine Hestetun AP Fylkesordførar 2015-19
Pål Kårbø KrF Fylkesvaraordførar 2015-19
Tom-Christer Nilsen H Fylkesordførar 2011-15
Mona Haugland Hellesnes V Fylkesvaraordførar 2011-15
Katrin Innvær Ankervold AP Medlem
Sandra Kristin Austgulen AP Vara
Gro Berge AP Vara
Kari Sørensen Bernardini AP Medlem
Espen Berntsen AP Medlem
Marianne Sandahl Bjorøy AP Medlem
Johannes Bysheim AP Vara
Jannicke Bergesen Clarke AP Vara
Kine Bratli Dale AP Medlem
Terje Davidsen AP Vara
Anne Grete Eide AP Vara
Ragnhild Hoff Eilertsen AP Vara
Edel Erdal AP Vara
Tony Aleksander Eriksen AP Vara
Lillian Margareth Eriksen AP Vara
Stig Morten Frøiland AP Vara
Emil Lennart Pålikoff Gadolin AP Medlem
Atle Grimstad AP Vara
Brigt Olav Gåsdal AP Vara
Olav Magnus Hammer AP Vara
Jette Lunemann Hansen AP Medlem
Øyvind Hardeland AP Medlem
Rune Hauge AP Vara
Torill Helland AP Vara
Kjetil Hestad AP Medlem
Kari Tveit Hovland AP Vara
Åse Gunn Husebø AP Medlem
Kjell Gitton Håland AP Medlem
Anne-Line Innvær AP Medlem
Linda Haugland Jondahl AP Medlem
Shirin Kvernes Khadoor AP Vara
Mari Klokkerstuen Kjellesvik AP Medlem
Siri Klokkerstuen AP Medlem
Roald Kvamme AP Medlem
Atle Kvåle AP Medlem
Per Lerøy AP Medlem
Marte Malones AP Medlem
Resham Sing Marwaha AP Vara
Toralv Mikkelsen AP Medlem
Dag Rune Mo AP Vara
Helge Nævdal AP Medlem
Nils-Olav Nøss AP Medlem
Gunnar Wejset Ramsdal AP Vara
Rasmus Laupsa Rasmussen AP Medlem
Torbjørn Reigstad AP Vara
Inger Johanne Seim AP Medlem
Astrid F. Selsvold AP Medlem
Birthe Skar-Moum AP Vara
Synnøve Solbakken AP Medlem
Jane Kirsti Stangeland AP Medlem
Ellen Liljedahl Stavseth AP Vara
Roberto Tanaia AP Vara
Torgeir Toppe AP Vara
Mette Marei Træland AP Vara
Roger Valhammer AP Vara
Mette Valle AP Vara
Sandra Valskog AP Vara
Torill Vebenstad AP Medlem
Olaug Karin Øystese AP Vara
Espen Foseid Aakre AP Vara
Kari Foseid Aakre AP Vara
Agnar Aarskog AP Vara
Gunn Berit Lunde Aarvik AP Medlem
Gustav Bahus FRP Medlem
Gunnar Bakke FRP Medlem
Willy Borge FRP Vara
Magne Ivar Djuvik FRP Vara
Trude Farstad FRP Vara
Magne Ivar Fauskanger FRP Vara
Rosalind Fosse FRP Medlem
Sigbjørn Framnes FRP Medlem
Dag Helge Hellen FRP Vara
Silje Hjemdal FRP Medlem
Svein Otto Jacobsen FRP Vara
Anita Garlid Johannessen FRP Vara
Renate Møgster Klepsvik FRP Medlem
Ellinor Kreybu FRP Vara
Anne Lauritsen FRP Vara
Gerd O. Lie FRP Vara
Sigurd Andre Maraas FRP Vara
Morten Myksvoll FRP Vara
Roald Stenseide FRP Medlem
Terje Søviknes FRP Medlem
Elisabeth Eide Tharaldsen FRP Vara
Christoffer Thomsen FRP Vara
Bjarte Vatnøy FRP Vara
Inger Signe Ulvund FRP Medlem
Eli Årdal Berland H Medlem
Silja Ekeland Bjørkly H Medlem
Emil Tetlie Brimsholm H Vara
Lars Erik Dalland H Vara
Birthe Eriksen H Medlem
Ragnhild Fagerbakke H Medlem
Dan Stian Femoen H Medlem
John Helge Gullaksen H Vara
Nina Charlotte Hallberg H Vara
Svein Halleraker H Medlem
Tore Atle Humlevik H Vara
Ole Irgens H Vara
Nina Jarlind H Vara
Iril Schau Johansen H Medlem
Inge Reidar Kallevåg H Medlem
Lars Åge Kjærland H Vara
Olav Kvinge H Medlem
Roe Lauvås H Vara
Gisle Norvald Levåg H Vara
Neshe Lie H Medlem
Elise Loftheim H Vara
Børge Lunde H Medlem
Einar Lutro H Medlem
Reidun Rasmussen Mjør H Vara
Gunn Mari Moberg H Vara
Gunnar Moland H Vara
Jan Arthur Nilssen H Vara
Christer Lilleskare Olsen H Vara
John Opdal H Medlem
Annil Rastum H Vara
Stein Inge Ryssdal H Medlem
Stig Yngve Røkenes H Vara
May Eva Sandvik H Medlem
Merete Skadal H Vara
Nils Kåre Skoge H Vara
Peder Sjo Slettebø H Medlem
Anne-Grethe Solbakk H Vara
Mona Røsvik Strømme H Medlem
Kirsten Syljeset H Vara
Audun Sylta H Vara
John Torgeir Torsvik H Vara
Wenche Tislevoll H Vara
Kari Torkildsen Utkilen H Vara
Randi Stang Volden H Vara
Nils Marton Aadland H Medlem
Espen Aarra H Vara
Ingvild T. Berentsen KrF Vara
Astrid Aarhus Byrknes KrF Medlem
Otto Galtung KrF Vara
Kristian Helland KrF Medlem
Aslaug Hellesøy KrF Medlem
Beate Husa KrF Vara
Jarle Jacobsen KrF Vara
Tor Andrè Ljosland KrF Medlem
Leiv Arne Mosefinn KrF Vara
Arvid Nilssen KrF Vara
Arne Normann KrF Vara
Torill Selsvold Nyborg KrF Medlem
Elisabeth Næverlid Sævik KrF Medlem
Arne Opsahl-Engen KrF Vara
Kristoffer Rolland KrF Vara
Harald Rydland KrF Vara
Marit Aksnes Aase KrF Vara
Randi Elisabeth Amundsen MDG Vara
Janne Bjånes Bruarøy MDG Vara
Ellen Siren Bruarøy MDG Vara
Natalie Antonia Golis MDG Medlem
Sunniva Kambestad MDG Vara
Nils-Anders Nøttseter MDG Vara
Karina Garnes Reigstad MDG Vara
Øyvind Strømmen MDG Medlem
Frode Strønen MDG Vara
Kyrre Sørensen MDG Vara
Tom Sverre Tomren MDG Medlem
Janet Lucy Wiberg MDG Vara
Ragni Bakkland R Vara
Arild Borgen R Vara
Paloma Farlora R Vara
Synnøve Lie Johannesen R Vara
Lone Lunemann Jørgensen R Vara
Terje Kollbotn R Medlem
Solbjørg Helen Krossli Marjala R Vara
Alexander Fosse Andersen Sp Medlem
Jon Askeland Sp Medlem
Jakob Bjelland Sp Vara
Nils T. Bjørke Sp Medlem
Benthe Bondhus Sp Medlem
Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim Sp Vara
Jorunn Småbrekke Gjersvik Sp Vara
Per Roald Hasborg Sp Vara
Sigbjørn Hauge Sp Vara
Gunnhild Jaastad Sp Vara
Jostein Ljones Sp Medlem
Sammy Olsen Sp Vara
Margunn Y. Samnøy Sp Vara
Sara Hamre Sekkingstad Sp Medlem
Solfrid Smith Sp Vara
Brita Toppe Sp Vara
Steinulf Tungesvik Sp Vara
Jarle Brattespe SV Vara
Bror Eivind Eriksen SV Vara
Silje Guleng SV Vara
Marthe Hammer SV Vara
Daniel Charles Hextall SV Medlem
Einar Horvei SV Vara
Torunn Hovland Ljone SV Vara
Marit Mannsåker SV Vara
Aud Karin Oen SV Medlem
Torunn Hole Olsnes SV Vara
Tom Skauge SV Medlem
Birgitte Holmefjord Olsen Skibenes SV Vara
Tor Magne Svendsen SV Vara
Geir Kjell Andersland V Medlem
Geir Angeltveit V Medlem
Elizabeth Toft Erichsen V Vara
Alf Helge Greaker V Medlem
Torstein Gunnarson V Vara
Bjørnar Hamre V Medlem
Ingrid Handeland V Vara
Synnøve Handeland V Vara
Torstein Hatlevik V Vara
Bjørn Magne Hufthammer V Vara
Synnøve Kvamme V Vara
Marit Helen Leirheim V Vara
Rolf Nesheim V Vara
Anne Beth Njærheim V Medlem
Grete Line Simonsen V Vara
Tove Kristin Sleire Tistel V Vara
Tore Turøy V Vara


Annonsene er fra Google og trygge å trykke på, men trykk aldri på annonser som ber deg laste ned noe !