Kapittel 22
Gjennomført svindel av trygdevesenet

I kapittel 17 antyder jeg at svindelen likevel er gjennomført. 

Ja faktisk, etter at rettssaken var ferdig om morgenen den 3. dag, nesten av Bibelsk art.  Jeg mottar nå helt urettmessig Sølvpenger fra Statens Pensjonskasse (SPK) og fra NAV etter at HR-direktør Geir Davidsen ved blomsteroverrekkelse i Bergen Tingrett i all sin 'godhet' kom med et ekstra tillegg til meg på uførepensjonen. 

Eller var det hans samvittighetskvaler for å ha gjort meg 100% arbeidsufør? 

Eller noe på linje med den tidligere 'Valla'-beklagelsen hans?  Se tilbake på Kapittel 10.

Jeg har aldri fattet og begrepet hva dette tilleggsbeløpet oppå pensjonen er for noe, ikke da og ikke nå.  Og pengene kommer i hvert fall ikke fra Hordaland Fylkeskommune.  'Formalkompetansetillegg' ble det kalt.

Samvittigheten til HR-direktør Geir Davidsen skal lettes ved bruk av andre sine penger.  Samfunnets midler fra NAV og Statens Pensjonskasse sine penger skal svindles med for å tildekke denne mannen sine ugjerninger.

HFK skulle nemlig overhodet ikke bruke Fylkeskommunens midler.  Så det var ikke snakk om noen såkalt Sluttpakke.  Sluttpakke prøvde HR-direktør Geir Davidsen å prakke på meg allerede i et møte 23.september 2013.  Dette skulle han utrede, hvilket han aldri gjorde.  Derimot begynte HFKs advokat Trond Hatland i Advokatfirmaet Thommessen AS i november 2013 å arbeide for at jeg skulle pensjoneres.  Jeg var ikke interessert i verken Sluttpakke eller å pensjoneres den gang som 60-åring, og min advokat måtte be ham stoppe dette arbeidet. 

9.januar 2014 ga disse to deretter min advokat beskjed i et møte at noen Sluttpakke ikke var aktuelt lenger.  Og jeg hadde jo heller aldri bedt om det, tvert om.  Meget snodig.

25.000,- kr pr år ble plutselig 'lønnsstigningen' etter rettssaken 21.-23.januar 2015.  HR-direktør Geir Davidsen har etter eget utsagn etter avsluttet rettssak avklart endringen med Statens Pensjonskasse. Han har så beordret en på fylkets 'Servicesenter for lønn' til å gå inn i systemet og gå tilbake til 1.juli 2014, - altså en måned tidligere enn de sluttet å utbetale lønn til meg, og tilbake et halvår FØR rettssaken.  Her har HFK så gått tilbake og lagt inn noe de kaller 'Formalkompetansetillegg'.  Jeg vet ikke hva det er for noe.

Disse 25.000,- er en lønn jeg aldri på noe tidligere tidspunkt har mottatt, og er lagt inn i lønnssystemet et halvt år senere, og altså etter rettssaken. 

Jeg undres på om NAV og SPK fortsetter å godta svindel av dem selv.

Jeg har da aldri i mitt arbeid mottatt noe 'Formalkompetansetillegg', så hvorfor skal jeg lenge etter at jeg har blitt avskjediget oppnå å få et slikt lønnstillegg, og endatil tilbakedatert i tid.  Jo, det har to grunner.  Å lette på HFKs samvittighet vedrørende deres ulovlige avskjed, samt at  HFK slipper å betale noe som helst, men besørger at SPK og NAV derav betaler meg mer enn jeg har rettmessig grunnlag for ved å opprette et falskt 'Formalkompetansetillegg'.  Renspikket svindel og falskneri fra HR-direktør Geir Davidsen med samfunnets midler.

HFK betaler altså ikke en eneste krone til meg, men besørger at offentlige pensjonsordninger belastes med lønn jeg ikke har krav på og aldri har hatt krav på.

Gjennom dårlige erfaringer med meldinger til NAV tidligere har jeg blitt svært usikker på hele systemet.  Jeg vet derfor ikke om SPK og NAV eller enkeltpersoner der er delaktig i dette.  Men uansett uvitenhet eller ei om forholdet er SPK og NAV med på å opprettholde et system der HFK (les: HR-direktør Geir Davidsen og Fylkesdirektør Ingrid Kristine Holm Svendsen) kan gi milde gaver fra offentlige trygdeordninger når de ulovlig avskjediger folk.

På grunn av sakens omstendigheter så er dette kapittel i denne Bok for lengst brukt som innmeldingsgrunnlag for en egenanmeldelse til SPK og NAV-Kontroll om urettmessig mottak av pensjon.  Dette for å kunne få gitt et helhetsbilde til dem av hva som har skjedd.  Jeg tror nemlig ikke at det bare nytter å fortelle SPK eller NAV om dette uten en slik utdypende forklaring som denne bok gir.  Spesielt ikke NAV som overhodet ikke har vært interessert tidligere i de varslinger jeg har gitt dem om HR-direktør Geir Davidsens falsum til dem.  NAV avstår fra å ville forstå.  Så får denne boken vise om SPK og NAV tar opp hansken i 2016.  Og om dette kapittel i boken ut fra det kan tilføyes et etterord hvis de ordner opp i forholdet.  Jeg har bedt dem om at min pensjon rettes opp til de korrekte utbetalinger.

Dersom det er offisielt 'godtatt' fra NAV og SPK at avskjedigete og oppsagte ansatte i Hordaland Fylkeskommune får godkjent oppdiktete tillegg i kompetanse og lønn lenge etter at den ansatte har sluttet, bare for å 'være grei' med den ansatte, så er NAV og SPK med på å opprettholde et system av ulovligheter.  Ulovlig system å dekke over svindel, falsum og ulovligheter fra ledelsespersoner i HFK, og fra alle Hordalands Fylkesting sine politikere som nekter å røre saken.  HFK er og blir en korrupt virksomhet.

For dette gjøres ikke for å 'være grei'.  Det gjøres nemlig for at Administrasjonen og politikerne i HFK skal toe sine hender og dekke over deres ulovlige handlinger.  Så for å blidgjøre den ulovlig avskjedigete og skjule sine ulovligheter besørger Hordaland Fylkeskommune v/ HR-direktør Geir Davidsen og Fylkesdirektør Ingrid Kristine Holm Svendsen å dele ut milde gaver fra andre.  Fra SPK og NAV.  Månedlig i 30-40 år fremover i tid.

Og jeg har en begrunnet mistanke om at min sak ikke er verken et engangs eller enestående tilfelle i Hordaland Fylkeskommune.Annonsene er fra Google og trygge å trykke på, men trykk aldri på annonser som ber deg laste ned noe !