Kapittel 21
Miljøbomben

Så sitter han der i vitneboksen da, Hordaland Fylkeskommune sin personalsjef HR-direktør Geir Davidsen. 

Denne mannen som ikke tar to øre for å sende inn falsum til NAV.  Denne mannen som sier opp og ulovlig avskjediger ansatte.  Denne mannen som svindler Bergen Tingrett.

Dette er den mannen som sitter og smeller til flere ganger i rettssalen at jeg er en 'miljøbombe' på en hver arbeidsplass.  Og at jeg er en 'miljøbelastning' der jeg arbeider.  Og at 'å ha en Harkestad i miljøet vil være en belastning for miljøet'.

Han kunne også fortelle at det året jeg arbeidet på Tertnes videregående skole bare var et høyst temporært tilfelle hva gjaldt å være 'snill gutt'.  Han fortalte til retten og dommeren at jeg saktens kunne klare å arbeide et år på en skole uten å lage problem når jeg absolutt var nødt å vise en 'godside'.

Dette sitter denne 'personaldirektøren' og sprer om seg med til tross for at alle vitnene fortalte om en person som de har hatt fullstendig normal omgangstone med både på Tertnes vgs og på Arna vgs i alle år.

Rene løgner stiller denne HR-direktør i en offentlig rettssal og brer om seg med. 

Dette samtidig som alle vet at det er rektor Magne Wiik ved Arna videregåande skule og hans avdelingsleder Ståle Brattebø som har kommet med alle de falske anklagene mot meg, og like fortløpende har måttet innrømme sine falsknerier.  Ikke bare det, men disse 2 menn begikk rene overgrep mot min ektefelle og meg midt oppe i sykdom, bortgang og sorg.  Psykiske overgrep som forløper til, - og som etter hvert medførte 100% varig uførhet.

Det er dette som er sannheten om de grusomheter vi ble utsatt for oppi den livskrise og livsavslutning min ektefelle og jeg stod oppe i.

Og som vanlig er når de 'overordnete' trakasserer og mobber, så slipper de unna med sine uhyrlige handlinger.  De skyldige går fri og uskyldige mennesker må lide livet ut for disse menneskers løgner.

HFKs HR-direktør kommer med falsum til NAV, svindler Bergen Tingrett og nå sitter han i vitneboksen og forteller direkte løgner om sin ansatte han på fullstendig ulovlig vis avskjediget med en lang rekke falske anklager.

Denne mann - personalsjef HR-direktør Geir Davidsen - bedriver i sin 'høye' stilling i Hordaland Fylkeskommune reinspikka falsum, svindel, løgn og bedrag.
Annonsene er fra Google og trygge å trykke på, men trykk aldri på annonser som ber deg laste ned noe !