Kapittel 20
En dommers persepsjonsevne

Jeg har senere hen innklaget Tingrettsdommer Marie Vonen til Tilsynsutvalget for dommere.  Hun har gjort alt korrekt var svaret tilbake.

Men hva fortalte hun egentlig til Tilsynsutvalget?  Jo, ordrett slik:
"Jeg kan ikke erindre å ha observert at Harkestad hadde psykisk sammenbrudd på forhandlingenes dag 2."
Disse ord forteller til den oppmerksomme leser alt om denne dommers observasjonsevne for hva som skjedde 3 meter foran hennes øyne. 

Etter dette sendte legen en bekreftelse til Tilsynsutvalget for dommere at jeg hadde hatt et sammenbrudd og at han hadde blitt kalt inn i rettslokalet og fikk meg opp igjen i en stol og ble sittende der med meg til han oppfattet at jeg var bedre.

Min advokat beskrev også "et alvorlig sammenbrudd" til Tilsynsutvalget.

Det er ganske utrolig at en dommer, - som selv setter rettssaken på pause fordi en mann kun 3 meter framfor henne knekker sammen foran øynene hennes, og deretter må ha legehjelp i hennes rettslokale og rettssak, - påstår seg å ikke huske sammenbruddet.

Tingrettsdommer Marie Vonen var for øvrig en svært dyktig dommer som sammen med begge sine to meddommere var grundig forberedt.  Men dommer Vonen har, som vist gjennom hennes eget skriv til Tilsynsutvalget, en svært mangelfull persepsjonsevne.  Og tross hennes meget slette persepsjonsevne og enda dårligere hukommelse fikk hun 'Tilsynsutvalget for dommere' sitt medhold at hun hadde behandlet alt korrekt.

Rettssikkerhet i Norge, - hva er det?

Senere på dagen påla hun å inngå rettsforlik med ordene: "Denne saken egner seg ikke for dom og partene må inngå forlik og bli igjen her til forlik."

Også dette nekter Tingrettsdommer Marie Vonen å ha uttalt.  Hun mener seg kun å ha oppfordret til forlik. 

Hun har dog ikke benektet første halvdel av setningen.  Da er det lett å forstå at den andre halvdelen av setningen er en logisk følge av den første.  Når hun uttalte bombastisk at "Denne saken ikke egner seg for dom..." så er jo den eneste logiske slutning at det må noe annet enn en dom til.  Så neste del av setningen er nok 100% riktig husket av meg.

Dessverre mener ikke dommeren og advokatene det samme.  Og hvem blir trodd av Tilsynsutvalget for dommere?

Rettssikkerhet i Norge, - hva er det?

Derav kan i tillegg utledes at hvis jeg skulle huske dette feil så må jo sammenbruddet den dag ha forårsaket at jeg deretter ikke har vært til stede ved full sans og samling videre i rettssaken.

Ordene fra henne, i situasjonen hvor Tingrettsdommer Marie Vonen hastig skulle avslutte fordi hun skulle noe så hverdagslig som å hente barna i barnehagen, sitter som spikret i min hukommelse.

Tilsynsutvalget sin avgjørelse var endelig og ikke mulig å anke.  Jeg fikk melding at hvis ønsket jeg kunne gå til rettssak for å ta det opp.  Men hvem stevner vel en dommer.  Spesielt ikke når de tilstedeværende holder med henne.  Alle rettssaker skulle vært dokumentert med lydopptak.

Rettssikkerhet i Norge, - hva er det?

At en dommer og motpartens advokater har slik mangelfull hukommelse for hva som foregikk i rettssalen tyder på en enda mer alvorlig svikt vedrørende min rettssikkerhet.  Og alle andre borgeres rettssikkerhet....

Min rettssikkerhet ble ikke ivaretatt av Bergen Tingrett. 

Tvert om ble min rettssikkerhet alvorlig svekket av Bergen Tingrett.

ref.: Tilsynsutvalget for dommereAnnonsene er fra Google og trygge å trykke på, men trykk aldri på annonser som ber deg laste ned noe !