Kapittel 2
Skolens avtalebrudd

Organisasjonspsykologen hadde  høsten 2011 skrevet utkast til en avtale som skulle gi arbeidsro og bedre forhold for meg såvel som for ledelsen.  Denne beskrev hvordan partene skulle forholde seg hvis det dukket opp problem.  Dette ble signert av begge parter.

Forholdene ble over natten mye bedre for meg.  Men hvor lenge var Adam i Paradis.  Nøyaktig et halvt år.

I mars 2012 brøt avdelingsleder Ståle Brattebø avtalen ettertrykkelig ved å gå bak min rygg, og å foreta seg ting utad fra skolen på mine vegne.  Selve forholdet er taushetsbelagt og kan ikke nevnes i denne bok.

Jeg klagde dette inn til rektor Magne Wiik som beklaget at det var skjedd.  Påfølgende sendte han, - av alle ting, - inn et merkverdig brev til personalavdelingen hvor han fremkom med en oppdiktet historie.

Jeg formidlet til forhandlingssjef Johan Meyer at dette var fri fantasi fra rektor.  I påfølgende møte med Meyer fikk jeg en muntlig advarsel for påstått ubalansert ordbruk mot Brattebø.

Når skolens ledelse bryter en avtale som Hordaland Fylkeskommune har betalt en utenforstående organisasjonspsykolog, antakelig så mye som 50-100.000,- kr for å få på plass, så ble det jeg som fikk advarsel.  Det hele henger ikke på greip.


Annonsene er fra Google og trygge å trykke på, men trykk aldri på annonser som ber deg laste ned noe !