Kapittel 19
Arbeids-'rettssaken'

Dette kapittel er et innblikk i den umenneskelige djevelskapen iboende hos personalsjef HR-direktør Geir Davidsen personlig og hans 'private' kobbel av advokater fra Advokatfirmaet Thommesen AS, nemlig Advokat Trond Hatland og Advokatfullmektig Nina Odberg.

Det var disse tre som representerte Hordaland Fylkeskommune i rettssaken.

21. - 23.januar 2015 ble det avholdt rettssak i Bergen Tingrett vedrørende avskjeden.  Min advokat og jeg hadde jobbet i det stille og ingenting var offentliggjort.  Det møtte likevel opp 4-5 interesserte, men på grunn av rettens behandling av min yrkesskade ble disse varslet om at de måtte forlate rettsaken under gjennomgang av legejournaler etc.  De valgte da å ikke bli værende.  En journalist fra Bergensavisen ble sittende og følge med en god halvtimes tid, før også han som sistemann forlot publikumsplassene.

Allerede første dag skar det seg da HFKs advokater skulle holde sine innledningsforedrag.  Advokatfullmektig Nina Odberg fra Advokatfirmaet Thommessen ga seg nemlig til å lese opp ordrett fra mine legejournaler om min ektefelles sykdom og bortgang, og hvordan legen hadde beskrevet mine sorgreaksjoner den gang i 2011.

Hvordan i alle dager kan Hordaland Fylkeskommune ved sine advokater TILLATE seg å drive høytlesing av slike private og intime beskrivelser?

Rettssikkerhet i Norge, - hva er det?

Og hvordan i alle dager kunne Tingrettsdommer Marie Vonen TILLATE at dette forekom i hennes rettssal?

Rettssikkerhet i Norge, - hva er det?

Hva hadde vel min ektefelles alvorlige sykdom og bortgang å gjøre i en rettssal, og som HFKs anklager mot meg oppi den ulovlige avskjeden fra dem?

Legejournalene skulle være til bruk som dokumentasjon for min asbest-yrkesskade og den lovpålagte plikt HFK hadde til å tilrettelegge arbeidsplassen.  Noe de for øvrig aldri hadde gjort.  De hadde ikke fått utlevert legejournalene mine for å rippe opp i min største sorg i livet og bryte meg ned som motpart i rettssaken.  Uhyrlige mennesker.

Rettssikkerhet i Norge, - hva er det?

HFK ved HR-direktør Geir Davidsen og deres advokater viste seg å være direkte horrible og umenneskelige vesener.

Det hatske blikket til Advokatfullmektig Nina Odberg i rettssaken når hun leste opp fra legejournalen min sitter som spikret på netthinnen for resten av livet.  Jeg vil aldri kunne glemme det ansiktet eller få det ut av mine nattlige mareritt.  Hun stod 2 meter fra meg.  Hvert ord hun leste opp var mettet med et ansiktsuttrykk som lyste av ren og skjær umenneskelighet.  Hvordan dette menneske kan klare å holde ut seg selv er uforståelig.

Denne rettssaken var 1 av 3 saker Nina Odberg måtte gjennomføre for å oppfylle prosedyrekravene til å oppnå sin advokatbevilling.  Og disse kravene bestod dette menneske med glans i 2015.  Og, - ja nettopp, - ved bruk av tilsvindlet materiale mot meg i rettssaken.  Advokatfullmektig Nina Odberg sin advokatbevilling bygger på svindel og bedrag av Bergen Tingrett.

Å være tvunget til å sitte og høre opplest fra min fastlege sin journalføring, lest høyt i en rettssal av et hatsk kvinnemenneske som brukte en tilsvindlet journal, var mer enn jeg kunne makte.  Et rent overgrep i rettssalen.

Og jeg brøt sammen.

Intet menneske i sorg vil kunne makte å holde ut et slikt overgrep fra Hordaland Fylkeskommune.  Den 'gode' arbeidsgiver jeg hadde hatt i 25 år.  Min ektefelle sin dødbringende sykdom hadde vel ikke noe med avskjeden å gjøre.  Det å tillate seg å komme med noe så hinsides saken er rent ut avskyelig.  Min advokat hadde gjentatte ganger nektet dem utlevering, men til ingen nytte siden Tingrettsdommer Marie Vonen hadde latt seg overbevise av HR-direktør Geir Davidsens svindel til rettssaken.

Rettssikkerhet i Norge, - hva er det?

Hva hadde vel min ektefelle sin sykdom og senere bortgang i 2011 å gjøre i arbeidsrettssaken i 2015?  Annet enn å rippe opp i mine såre minner om en døende ektefelle og bryte meg ned som menneske?

Bare den som opplevd sin kjære, avmagret av kreften inntil det ugjenkjennelige, og kjent redselen og grusomheten langt over hva som er mulig å beskrive med ord, vil kunne ha noe begrep om hva dette handler om.

Og bare den som har opplevd dette vil vite noe om de kolossale kreftene som regjerer i kroppen, og som velter opp i rene fysiske smerter.  Hver eneste gang minnene kommer frem.

Dette skal et menneske ikke få slippe unna, selv i en sak som handler om helt andre ting.  HR-direktøren og hans onde hjelpere begår rene overgrep mot sine medmennesker.

Dette var helt bevisste handlinger fra HR-direktør Geir Davidsen for å skade meg mest mulig og ødelegge min psyke.

Rettssikkerhet i Norge, - hva er det?

Det hele var ren og skjær djevelskap fra Hordaland Fylkeskommune og HR-direktør Geir Davidsen og hans advokatkobbel.

Dommer Marie Vonen avbrøt saken da jeg, - en 61 år gammel mann, - bare lå med ansiktet i bordet og hikstet.  Så ga hun retten pause for at jeg skulle komme til hektene igjen.

Før de fikk lov å begynne på nytt.

Rettssikkerhet i Norge, - hva er det?

Opplesingen var fra legejournaler som HR-direktør Geir Davidsen og hans advokater regelrett hadde svindlet til seg ved blank løgn til dommeren 14 dager før rettsmøtet.  Tingrettsdommer Marie Vonen bet på løgnene, satte opp et eget rettsmøte og påla rettslig utlevering av komplette legejournaler tilbake til år 2008.  Dette til tross for min advokat sine protester.  Nytteløst.

Rettssikkerhet i Norge, - hva er det?

I stedet for å holde seg til sak, og HFKs mangelfulle oppfølging av yrkesskadet arbeidstaker, og alle deres ulovligheter, så misbrukte disse umenneskelige vesener min ektefelle sin sykdom og bortgang til å gi meg sammenbrudd i Tingretten.

Rettssikkerhet i Norge, - hva er det?

Dette var første dag i rettssaken, onsdag.  Dagen etter skjedde det på ny, torsdag.  Vi hadde hatt et nytt dødsfall i familien hvor begravelsen skulle skje siste dag under rettssaken, fredag, og hvor jeg på grunn av rettssaken ikke kunne få delta i begravelsen.  Når jeg kom inn på dette vonde tema, spesielt sett i relasjon til hva som skjedde dagen før, vedrørende min ektefelles-, mors-, fars-, og de andre dødsfall i familien i den perioden arbeidsgiver hadde begått sine forbryterske overgrep mot meg, brøt jeg på nytt sammen.

Det var ingen steder å flykte, jeg var fanget blant disse rotter fra HFK.  Legen som ble tilkalt fant meg liggende på gulvet bak i rettslokalet under stolene.  I min beste dress.  I min dress fra begravelsen.

Rettssikkerhet i Norge, - hva er det?

Min rettssikkerhet ble ikke ivaretatt av Bergen Tingrett. Annonsene er fra Google og trygge å trykke på, men trykk aldri på annonser som ber deg laste ned noe !