Kapittel 18
Stevning tas ut

Gjentatte forsøk på å komme i dialog med et selvtenkende vesen i Hordaland Fylkeskommune ga bestandig bom.

Fordi det ikke finnes noen av arten.

Enkelt og greit.

Ved den ulovlige oppsigelsen, senere hen endret til like ulovlig avskjed, var beskjeden kort og presis fra HR-direktør Geir Davidsen, HR-leder Johan Julius Meyer og HFK sin advokat Trond Hatland: 'Si deg opp selv eller bli oppsagt'.

Denne beskjed kom under sykemeldingen, midt i verneperioden hvor arbeidsgiver ikke har lov å si opp.

Det var aldri tale om noen dialog eller den minste vilje til å lytte.  Kun: 'Si deg opp selv eller bli oppsagt'.

Og dette mot en ansatt gjennom 25 år i HFK, og som aldri hadde gjort en flue fortred.  Derimot vært utsatt for trakassering og rene overgrep fra de overordnete oppi livskrise og gjennom flere år.  Inntil de oppnådde å gjøre meg 100% arbeidsufør.

Når jeg senere prøvde å ta kontakt med Fylkesdirektør Ingrid Kristine Holm Svendsen så var svaret det samme.  Intet ønske om dialog eller samtale.

Deretter forsøkte jeg å oppnå kontakt med Fylkesrådmann Rune Haugsdal.  Han brydde seg ikke med å besvare henvendelsen en gang.  Endatil at han skal være en 'Lyttende fylkesrådmann', eller i alle fall skriver han at alle andre skal være lyttende.  Men det gjelder visst ikke mannen selv. 

Når absolutt ingen i Hordaland Fylkeskommune vil lytte, og denne Fylkesdirektør Ingrid Kristine Holm Svendsen som stod for avskjeden ikke vil gå i dialog på noe som helst vis så har ikke en urettmessig behandlet ansatt store muligheter å nå frem med sitt budskap.  Jeg har faktisk aldri, aldri på noe som helst tidspunkt møtt denne kvinnen som avskjediget meg.  Heller aldri snakket med henne på telefon.  Jeg har kun fått avslag fra henne via e-post om at saken er bestemt og at hun ikke vil møte meg for noen samtale. 

Hva i alle dager er Fylkesdirektør Ingrid Kristine Holm Svendsen for et (med-)menneske og 'fylkesdirektør' som avskjediger en ansatt på bakgrunn av andre menneskers løgner og falsum?

En hver vil kunne forstå at en stevning til Bergen Tingrett var min eneste mulige løsning.

Og en hver vil kunne forstå at HFK misbruker rettssystemet og Bergen Tingrett ved på denne måte å påtvinge ansatte å måtte gå til avskjedsrettssak.

Og for den som tenker litt samfunnsøkonomisk:  HFK kaster bort enorme tidsressurser til å arbeide med saker som enkelt kunne latt seg løse via dialog og interesse for ansatte.  Og de kaster vekk millionsummer av offentlige midler til advokatbruk i saker hvor det aldeles ikke er nødvendig. 

Det er også fullstendig nytteløst å prøve å fortelle dette til våre, via stemmeseddelen, innvalgte Fylkespolitikere.  Jeg har prøvd gjentatte ganger med e-poster til hver enkelt, inklusive til deres vara.  Bortsett fra gode råd fra noen varapolitikere og avgåtte politikere, så er resten 100% 'døde' og fanget i mafia-systemet HFK.

HFK styres av en korrupert gjeng fra øverste hold og nedover.  Det virker å være et samrøre uten sidestykke mellom de ansatte i Fylkesadministrasjonen, de innvalgte fylkespolitikerne, medlemmene fra arbeidstakerorganisasjonene, og HFKs advokater.  Alle virker å beskytte hverandre.  Og alle virker å mele sin egen kake.  Offentlige midler trekkes ut av systemet og fordeles dem imellom til 'honorarer/møtegodtgjørelser' og til advokater m.m. for fullstendig unyttig og unødvendig, og ikke minst ulovlig 'arbeid' sett i relasjon til den type saker de driver mot meg og flere seniorer i Fylkeskommunen.

Ja, ansatte og politikere skal selvsagt ha betalt av samfunnets midler dersom de utfører ærlig arbeid.  Problemet er at de utfører ulovlige handlinger i sine stillinger og verv.  Når de tar seg, og får, betalt for ulovlige handlinger mot sakesløse arbeidstakere så fremstår det hele som korrupt mafia-virksomhet.

Nå er det sannsynlig at forfatteren av denne bok vil bli uglesett for gjentatte påstander av denne art.  Da kan en hver leser spørre seg selv hvorfor ikke Corleone & co tar seg bryet med å sjekke opp i ulovlighetene de kjenner til i HFK.  Blant ca 100 politikere burde det kunne finnes én - 1 - som ikke er uærlig, og som kan reise seg opp og si stopp til ulovligheten han/hun er deltakende i.  Denne person finnes ikke blant HFKs ledelse eller blant Fylkeskommunens politikere.  Hvorfor ikke? - jo, gjennomkorrupt mafiavirksomhet.

HFK sin Fylkesadministrasjon er gjennomsyret av løgn, falsum, svindel og ulovligheter.  Og der finnes ingen, ei heller blant de overbetalte politikere i fylkeskommunen, som bryr seg med at dette får lov å fortsette i stor skala.  Selv ikke dem som tilhører 'Kristelig Folkeparti' og sitter i sin toppstilling med millionlønn.  'De ti bud' inneholder nemlig intet om falsum, svindel og ulovligheter.


Annonsene er fra Google og trygge å trykke på, men trykk aldri på annonser som ber deg laste ned noe !