Kapittel 17
Tilbud om å svindle med samfunnets midler

Forhandlingsmøtet som jeg hadde anledning å kreve etter Norsk lov ble litt forsinket.  De lovpålagte fristene er der for å overholdes, men avskjeden var like før ferietid 2014.  Så etter en del frem og tilbake angående tidsfrister, og siden min advokat ikke hadde sammenfallende ferietid med HFKs advokat, så godtok jeg en utsettelse av Forhandlingsmøtet til så sent som 28.august. 

God tid til forberedelser fra begge parter.

Innvendingene våre ble fremlagt i møtet fra både meg og min advokat.  Men om interessen hos HR-direktør Geir Davidsen og hans nærmest personlige advokat Trond Hatland ikke var tilstede fra før til å slette avskjeden, så var den helt på null nå.

På tross av at de visste svært godt at de nå handlet galt mot en ansatt gjennom 25 år.

I den grad disse mennesker har samvittighet så kunne det anes et lite glimt.  De kunne nemlig tilby ordninger.  Dette var tydelig diskutert videre oppover med Fylkesdirektør Ingrid Kristine Holm Svendsen. 

Hvis jeg var villig til 'å rygge tilbake' til 1.mai og si meg opp selv så skulle HR-direktør Geir Davidsen fikse diverse tillegg slik at jeg kom godt ut av det i forhold til pensjonsrettigheter.  Han skulle besørge 'livsvarig tillegg til utbetalinger av offentlig trygd '

Så forduftet de to ut av møterommet og overlot min advokat og meg til å bli enige.  Jeg kunne vel aldri sagt et klarere nei til slikt juks og bedrag.

Jeg hadde kun ett eneste mål med Forhandlingsmøtet.  Nemlig å få tilbake min rettmessige stilling og være i arbeid som normalt.  Jeg var avskjediget på direkte løgner mot meg og ikke minst falskneri overfor NAV fra disse samme personer. 

Mitt skriv til Fylkesdirektør Ingrid Kristine Holm Svendsen den 30.august 2014 lød: 'I det lovpålagte Forhandlingsmøtet 28.august 2014 ble det av Personaldirektør Geir Davidsen tilbudt livsvarig tillegg til utbetalinger av offentlig trygd.  Beløp eller prosentsats ble fremsagt av ham som ”ikke oppgitt”.  Dette under den forutsetning at saken ble rygget tilbake til 1.mai og at jeg glemmer mine krav.'


Når jeg altså med disse ord etter Forhandlingsmøtet henvendte meg til Fylkesdirektør Ingrid Kristine Holm Svendsen fikk jeg et kort svar tilbake med bl.a. følgende ordlyd 'Jeg synes det er leit at du avslo vårt siste tilbud om løsning. Til tross for at vi strakk oss svært langt, må vi dessverre konstatere at du ikke er villig til å la gamle forhold ligge.'

Dette betyr at Fylkesdirektør Ingrid Kristine Holm Svendsen som direktør er med på forslagene om å svindle samfunnet.  Legg merke til hennes ordlyd i hennes svar til meg: 'Til tross for at vi strakk oss svært langt'.

Mer enn min ordlyd og hennes svar tilbake behøver neppe å tilføyes for å forstå svindelen. 

Hordaland Fylkeskommune v/ HR-direktør Geir Davidsen og Fylkesdirektør Ingrid Kristine Holm Svendsen trikser og fikser med våre offentlige midler.  Fylkeskommunen og disse to driver med ren og skjær svindel. 

Hvorfor i alle dager er dette en svindel fra disse to?  Jo, det har seg nemlig slik at dersom avskjeden var reell og bygget på noen som helst form for fakta, så hadde de jo ikke behøvd å betale en eneste krone til meg livet ut eller noensinne.  Siden avskjeden bygget på usannheter og falsum fra dem, så slo antakelig deres siste rest av 'samvittighet' inn.  Dermed foreslo de å bruke av samfunnets midler til å toe sine hender og for å dekke over deres misere.  I 30-40 år fremover i tid.  Ren svindel.

De skulle besørge 'livsvarig tillegg til utbetalinger av offentlig trygd' hvis jeg gikk med på å si meg opp frivillig. 

Slike mennesker er altså satt til å forvalte Hordaland Fylkeskommune sine penger og samfunnets fellesmidler.

På grunn av mitt nei til å være med på dette, så ble svindelen ikke gjennomført der og da, men derimot et halvt år senere i forbindelse med rettssaken.  Same shit, new wrapping.


Annonsene er fra Google og trygge å trykke på, men trykk aldri på annonser som ber deg laste ned noe !