Kapittel 16
Ulovlig oppsigelse endres til avskjed

Etter oppsigelsesmøtet har disse menneskene på personalavdelingen endelig funnet ut at min advokats ord var korrekt at det ikke var lovlig å si meg opp.

For det første var jeg såkalt uoppsigelig ansatt.  For det andre så var jeg en yrkesskadet de hadde et spesielt ansvar for å ivareta.  Og for det tredje var jeg midt i en sykemelding, - midt i verneperioden det første år jeg var sykemeldt.

Fullstendig ulovlig å si opp.

Men pytt pytt, hva betyr vel slikt, og litt mer juks fra eller til.  30.april 2014 kort og godt endret HFK fra oppsigelse til avskjed i stedet.

Og vips, var liksom alt i orden, og avskjed kunne gjennomføres.

Deretter skjer ting ved at Personaldirektør Geir Davidsen gjentar sine krumspring av skriverier og lager sin innstilling til avskjed.

Det hele overføres til HFKs relativt nye Fylkesdirektør Ingrid Kristine Holm Svendsen.  Som etter kun et år i sin nye stilling begår det rene lovbrudd å avskjedige en mann som aldri har gjort en flue for tred. Og som hun ikke hadde besørget oppfølging av.

Hun tar seg endatil ikke bryet med å ta en samtale med den mann hun avskjediger, dette tross sin viten om at han ikke på noe tidspunkt verken er fulgt opp etter Arbeidsmiljøloven eller etter de gitte løfter.  På gjentatte forespørsler fra meg avviser hun enhver dialog.

Dette menneske Ingrid Kristine Holm Svendsen begår rene ulovligheter i Hordaland Fylkeskommune.  Saksbehandling i Fylkeskommunen foregår som tidligere beskrevet i ren Mafia-stil.

Hun gjør sine marionettsprell som et ikke-selvtenkende vesen i trådene til trioen Davidsen/Meyer/Hatland.
Annonsene er fra Google og trygge å trykke på, men trykk aldri på annonser som ber deg laste ned noe !