Kapittel 15
Drøftingsmøtet for oppsigelse

3.april 2014 er dagen kommet og HFK innkaller til lovpålagt 'Drøftingsmøte for oppsigelse'.  Både min advokat og jeg hadde forberedt oss grundig.

Personalsjef HR-direktør Geir Davidsen og Forhandlingssjef HR-leder Johan J. Meyer sitt sammensurium av et Oppsigelsesvarsel var på 8 tettskrevne sider.  For å gjøre oversikten litt bedre nummererte jeg anklagene deres mot meg.

Sekstitre punkt, sier og skriver - 63 punkt - hadde disse 2 menn satt opp mot meg.  Bare sprøyt alt sammen.  Disse 2 menn som hadde bedrevet falsum til NAV, ikke fulgt opp verken min yrkesskade eller mitt sykefravær, og som dessuten hadde kommet med klare trusler om oppsigelse gjentatte ganger.  Disse 2 menn som gjentatt hadde lovet stilling både skriftlig og muntlig, også skriftlig referatført fra NAV, men som altså bryter et hvert løfte de kommer med.

Uhyggelig å måtte forholde seg til toppledere i Hordaland Fylkeskommune som svindler og bedrar.

Og ved møtestart fikk min advokat og jeg beskjed fra HFKs advokat om at hva vi måtte ha av innsigelser var fullkomment uinteressant og at de ikke ville høre dem.  HFK hadde sagt sitt og det står i papirene, var beskjeden som ble gitt.

'Drøftinger' på høyt nivå, forstås.

Jeg stilte Johan J. Meyer et spørsmål om hva de egentlig mente jeg hadde gjort galt.  Han bare så ut i luften og knep munnen godt igjen.  I dette 'Drøftingsmøte' for oppsigelse sa denne mannen overhodet ikke ett eneste ord.  Dialog har egentlig aldri vært denne mannens styrke tidligere heller.  Overhodet ikke.  Men nå var han uhyggelig taus.  Det var ene og alene HFKs advokat Trond Hatland som åpnet munnen.  Og hver gang handlet det om at de ikke var interessert i å høre noe som helst.

Slik foregår de lovpålagte 'Drøftingsmøter for oppsigelse' med HFK sin personalavdeling. Mer uprofesjonelle folk er det neppe mulig å oppdrive.

Annonsene er fra Google og trygge å trykke på, men trykk aldri på annonser som ber deg laste ned noe !