Kapittel 14
Mindre enn et år tilbake i tid

15.april 2013 var min advokat i møte med forhandlingssjef HR-leder Johan J. Meyer.

I protokollen fra dette møtet, skrevet og signert av Johan J. Meyer selv, er det skrevet: "Personaldirektøren anser Harkestad for å være en dyktig lærer som man ønsker å trekke veksler på fremover.  Personaldirektøren vil derfor invitere Harkestad til et møte for å ordne en varig tiknytning til et opplæringsoppdrag som ikke er utsatt for skiftende elevsøkning fra år til år."

Ja, dette var en fin ordlyd.  Men hvor ble det lovede møte av?  Ble Harkestad noensinne invitert til et slikt møte?

Nei.  Harkestad ble i stedet via e-poster fra Johan J. Meyer plassert i stillinger i ulovlig støvfylt miljø som var direkte farlig oppå hans asbestskadde lunger.

Dessverre ble nok aldri Harkestad invitert til et slikt tosidig møte om "en varig tiknytning til et opplæringsoppdrag"

Hordaland Fylkeskommune ved forhandlingssjef HR-leder Johan J. Meyer og personalsjef HR-direktør Geir Davidsen består av løftebrudd etter løftebrudd.  Og når jeg etter enda mer svindel og falsum fra disse 2 personer påpekte om forholdene til Fylkesrådmann Rune Haugsdal og NAV og varslet om hva som var galt fikk jeg avskjed på dagen.

Hordaland Fylkeskommune sin Økonomi- og organisasjonsavdeling / Personalseksjon bygger på juks, løgner, svindel og bedrag.

Dette er menn som organiserer forfalskninger. Oppbyggingen av systemet Hordaland Fylkeskommune er ren Mafia-struktur.

Annonsene er fra Google og trygge å trykke på, men trykk aldri på annonser som ber deg laste ned noe !