Kapittel 13
Dialogmøte og brutte løfter

Personalsjef HR-direktør Geir Davidsen og forhandlingssjef HR-leder Johan J. Meyer ble innkalt av NAV til Dialogmøte 3.februar 2014 med min fastlege og 2 saksbehandlere fra NAV.  Den ene var min saksbehandler og den andre representerte arbeidsgiver HFK.

Møtets karakter var klar fra NAV.  Få mannen i arbeid igjen etter den totalt manglende oppfølging gjennom et halvt fra disse to herrer.

Det ble gjort klart i møtet at jeg ikke skulle tiltre stillingen de hadde plassert meg i på Knarvik vgs.  Som asbestskadet var det ikke aktuelt å på nytt plassere meg i et støvfylt og derav fullstendig ulovlig arbeidsmiljø.

Møtets skriftlige konklusjon var klar.  Jeg skulle gå på NAV inntil Personaldirektør Geir Davidsen selv hadde funnet en ny passende stilling til meg på Design- og håndverksfag eller en kontorstilling, sannsynligvis etter sommerferien.  Ordlyden muntlig i tillegg var dessuten: 'Ikke så langt borte som Voss eller Stord, men i Bergensområdet.'

Med disse ord gikk vi fra hverandre i møtet, NAV festet konklusjonen i referatet, og jeg kunne imøtese en periode å ta meg litt inn igjen for så å ha en jobb å gå til.

Men slik skulle det ikke bli.

Noen dager etter møtet begynte det å dukke opp krav fra HFKs Advokatfirma Thommessen v/advokat Trond Hatland.  Dette var krav om ytterligere dokumentasjon og krav om å stille på tiltak for tilrettelegging.  Ikke spesifisert verken hva eller hvor eller noen ting.

Når man så vet at avtale allerede var gjort direkte mellom NAV og Personaldirektøren selv, og at jeg skulle ha ro videre fra det hele, så begynte det å virke veldig merkelig at jeg skulle komme med enda mer dokumentasjon.  De hadde jo fått alt, mer fantes ikke.  Og noen arbeidsutprøvinger i sykemeldingsperioden var jo aldeles ikke nødvendig siden det på Dialogmøtet var avtalt at jeg skulle tilbake i ordinært arbeid, som jeg hadde drevet i årevis uten helseproblem.

Det hele var en felle fra Fylkeskommunen.  Når jeg nå begynte å etterlyse hva dette dreide seg om, så begynte hjulene å rulle.  Dette ble oppfattet som ordrenekt, til tross for at jeg spurte dem om hvilken dokumentasjon de ønsket seg.  Og til tross for at jeg henvendte meg til både fastlegen og NAV for å prøve å få fatt i mer dokumentasjon.

Jeg hadde i tillegg henvendt meg til Fylkeskommunens NAV-kontakt Seniorrådgiver Frode Mannsåker som jeg hadde fått oppgitt navnet til av NAV.  Og jeg hadde henvendt meg til min overordnete Opplæringsdirektør Svein Heggheim om formidling av min nye yrkesskade til riktig instans.

For øvrig tok ingen av disse seg bryet med å besvare henvendelsene.  Selv ikke HFK sin NAV-kontakt for min sak Seniorrådgiver Frode Mannsåker.

Når jeg sendte dem disse forespørsler og skriv så ble dette tatt svært ille opp av Forhandlingssjef Johan J. Meyer og før februar måned var omme så hadde jeg fått 2 nye trusler av ham og Seniorrådgiver Brita Bøyum om konsekvenser for min stilling.

Fullstendig på tvers av hva de nettopp hadde sittet i møte med NAV og vært enige i.

Personaladministrasjonen i HFK med sitt Advokatfirma Thommessen handler råttent tvers igjennom.  Forholder seg ikke til avtaler og setter opp feller for sykemeldte.

Denne mann, - Johan J. Meyer, - som var min oppfølgingsansvarlige, foretok seg overhodet ikke på noe som helst tidspunkt noen som helst oppfølging av meg som yrkesskadet og sykemeldt.  Derimot fremsatte han på nytt trusler mot min stilling i Fylkeskommunen. 

Og nøyaktig 20 dager deretter fikk jeg Forhåndsvarsel om oppsigelse.

Johan J. Meyer var oppfølgingsansvarlig, saksbehandler, trusselfremsetter og bøddel for avskjeden.  Samme mann til alle jobber.

Ganske utrolig å tenke på at den mannen som var min Oppfølgingsansvarlige i HFK
- aldri på noe tidspunkt fulgte meg opp i henhold til lovverk
- er samme mann som gjentatte ganger skriftlig truet med oppsigelse
- signerte forhåndsvarsel om oppsigelse
- kalte meg inn til drøftingsmøte for oppsigelse 3.april 2014
- sa ikke et eneste ord i 'drøftings'møtet, heller ikke svarte på direkte spørsmål
- nektet i 'drøftings'møtet å ville høre et eneste argument fra meg eller min advokat
- forestod ulovlig oppsigelse
- forestod endring til like ulovlig avskjed da han i slutten på april oppdaget at oppsigelsen virkelig var ulovlig

Trusler, løftebrudd, oppsigelse og avskjed er altså alt denne HR-leder Johan J. Meyer i Hordaland Fylkeskommune stod for som Oppfølgingsansvarlig fra arbeidsgiver for meg.


Annonsene er fra Google og trygge å trykke på, men trykk aldri på annonser som ber deg laste ned noe !