Kapittel 12
Oppfølging av sykemeldt og yrkesskadet i HFK

Forhandlingssjef Johan J. Meyer er den person som i interne skjema i Hordaland fylkeskommune stod oppført som min oppfølgingsansvarlige.  Det er ham selv, ene og alene, som har ført disse 2 interne skjema. 

Det går helt klart frem at oppfølgingsansvarlig ikke var verken rektor Øyvind Helland Oddekalv eller avdelingsleder ved Knarvik vgs hvor jeg var proforma tilsatt, men Meyer selv.  Innført på disse skjema på Personalportalen av ham selv.

Men denne mann, juridisk skolert, og senere hen HR-leder i Hordaland Fylkeskommune, foretok aldri noen som helst oppfølging.  Aldri det lovpålagte Dialogmøte 1, aldri den lovpålagte Oppfølgingsplan, aldri de lovpålagte rapporter til NAV.

Disse forhold ble ikke tatt tak i fra ham før HFK hadde fått 2 foretaksbøter fra NAV etter 5 måneder, og NAV hadde tvangsinnkalt ham og Personalsjef HR-direktør Geir Davidsen til et Dialogmøte 2 etter dette.

Han innsendte NAV, etter bøteleggingen, en fullstendig tom Oppfølgingsplan, og fullstendig uten min medvirkning eller kjennskap til denne.  Aldri en forespørsel eller et dialogmøte hele høsten.

I HFKs interne skjema førte Johan J. Meyer inn ikke-eksisterende møter, jamvel ikke-eksisterende samtale på selve Lillejulaften 2013.  Jeg påpekte dette og ba ham gjennom e-post å rette opp.  Intet skjedde.  HFKs Personaladministrasjon består av juks og bedrag.

Så vil de innvidde kunne hevde at 'det ble da vitterlig avholdt et møte 9.januar 2014'.  5 måneder for sent, men dog et møte med tilstedeværende fra fylkeskommunen Personaldirektør Geir Davidsen, Forhandlingssjef Johan. J. Meyer, Rektor Øyvind Helland Oddekalv, Advokat Trond Hatland.

Ja, absolutt, riktignok med sykdomsforfall fra meg denne dag.  Men hvor langt var dette møtet å regne som et Dialogmøte av lovpålagt art?  Overhodet ikke.  Og hvorfor ikke?  Jo, fordi jeg på forhånd hadde forsøkt å få vite av Meyer hva dette var slags møte, oppfølgingsplan, og jeg ba om å få ha med en eller flere av fastlege, bedriftslege, NAV slik loven sier.  Min advokat hadde også til møtet levert inn noen skriftlige punkt vi ønsket å ta opp.  Svaret tilbake var så kort og avvisende som overholdet mulig fra Johan J. Meyer: 
"Med hensyn til møtets innhold vil jeg minne om at det er arbeidsgiver som har invitert til møtet. 
Vi registrerer at Harkestad gjentatte ganger, etter at avtalen om møtet ble inngått, har kommet med ”fortolkninger” og krav knyttet til hensikten med og innholdet i møtet, agenda, dokumentasjonsutveksling i forkant mv. For ordens skyld opplyser vi med dette om at  forsøkene på å forhåndsstyre arbeidsgivers møte ikke vil bli etterkommet eller ytterligere kommentert."  Johan J. Meyer

Her kan en hver forstå hvordan den juridisk utdannete person fortolker hvordan han kan forholde seg til Norsk lovverk.  Ingen lovpålagt oppfølging og lovpålagte møter avholdes, og når mannen endelig, etter min advokats forespørsel, innkaller til møte så understreker han at det er arbeidsgivers møte.  Og at jeg ikke skal få vite noe om møtets innhold eller bli hensyntatt med innspill.  Ei heller få ha med verken lege eller NAV.  Fullkomment ulovlige handlinger fra mr. Meyer.

HFK har en Personaladministrasjon uten vilje til å følge Norsk lovverk, og uten den minste form for evner i den retning, - sin juridiske kompetanse til tross.

HFKs juridiske kompetanse og kontaktnett med Advokatfirmaet Thommessen brukes ene og alene til å opprettholde et skremmende fryktregime for dem som faller i deres klør.

Dette til en budsjettert kostnad på 17 millioner kroner av samfunnets fellesmidler pr. år. 

I stedet for at HFKs Personaladministrasjon gjør jobben sin i henhold til Norsk lov, så brukes skattebetalernes penger til å skjule rene ulovligheter og holde oppe et personalundertrykkende regime og en fryktkultur.


Annonsene er fra Google og trygge å trykke på, men trykk aldri på annonser som ber deg laste ned noe !