Kapittel 11
Truslene fra skrekkregimet Hordaland Fylkeskommune

HFKs viktigste styringsredskap er frykt og undertrykking.

17.-19. april 2012 skulle jeg på Seniorkonferanse i 3 dager hos HFK.  På forhånd hadde jeg gitt rektor Magne Wiik beskjed at jeg kom til å ta opp om forholdene rundt HFK sin seniorpolitikk.  Dette falt neppe i god jord, og han informerte straks Seniorkonferansens leder, forhandlingssjef Johan J. Meyer om denne beskjed. 

Omgående kom det den 13.april e-post tilbake fra Meyer hvor han ber meg om å avstå fra å komme til konferansen, og han truer med at "Skulle du trosse anmodningen..... vil dette kunne få konsekvenser for din stilling i fylkeskommunen".  Snakk om konferanse og denne mannens knebling av ytringsfrihet på 'hans' konferanse. 

Startinnlegget på konferansen var ved konferanseleder Johan J. Meyer selv og het: "Personalpolitikk i HFK".  Nestemann på talelisten var HFKs seniorrådgiver Frode Mannsåker med "Eit godt arbeidsliv i seinkarrieren".  Begge disse foredrag handlet altså nøyaktig om HFKs politikk overfor personale og seniorer.  På en slik Senior-'konferanse' trues jeg som deltaker på forhånd med avskjed fra min stilling av selve konferanselederen dersom jeg åpner min munn vedrørende de mange kritikkverdige forhold hva gjelder HFK sin behandling av deres seniorer.

Nøyaktig som denne trussel mot min stilling i HFK i 2012 fra forhandlingssjef og nå HR-sjef Johan J. Meyer så kom han 28.februar 2014 med 2 nye slike trusler mot meg i 2 ulike brev.  Denne gang å fremsette nye trusler sammen med HFKs nylig tilsatte seniorrådgiver Brita Bøyum.  Jeg hadde nemlig forespurt om den manglende oppfølging av meg, og jeg hadde innlevert en beskjed om ny yrkesskade og grunngitt denne.

Hvor kom så denne Brita Bøyum fra?  Med mindre det finnes 2 stk Brita Bøyum i fylkeskommunen?  Jo, inntil nylig hadde hun vært i fylkesledelsen i Utdanningsforbundet.  Hvor jeg satt i møte med bl.a. henne om min sak 6.juni 2012.  Og da, og i påfølgende tid, hadde hun gitt flere avslag på vegne av Utdanningsforbundet å hjelpe sitt medlem.  Overhodet ikke aktuelt.  Tvert om godtok hun andre sine vurderinger av at alt hadde foregått helt korrekt.

Dette menneske som kommer med sine trusler kan umulig være det samme menneske som jeg mindre enn 2 år tidligere ble nektet hjelp av når hun var min fylkestillitsvalgte.  Umulig og lite trolig.  Eller kan det finnes en sammenheng, og gjennom dette være et rent forræderi fra min tidligere fylkestillitsvalgte?

Jeg hadde nå helt tydelig fått henne på den siden av bordet hun alltid hadde sittet, - egentlig, - på arbeidsgivers side.  Og altså en kvinne med fullt kjennskap til min sak og alle forhold i den, - som hun hadde med seg som min tidligere fylkestillitsvalgte.  Yrkesmoral og yrkesetikk er visst mangelvare.

Til tross for Utdanningsforbundets enorme uvilje ved deres Fylkeshovedtillitsvalgte HTV Kari Løkensgard Bjørnsvik og deres HTV-vara Brita Bøyum å hjelpe et medlem var det deretter likevel en smal sak, - for den advokat jeg i stedet måtte engasjere privat, - å overbevise Johan Meyer.  Dette såpass at han sendte en krass e-post til rektor Magne Wiik om hans referatføring og tillegging av subjektive meninger i saken.

Men, fra samme mann..... :

Truslene fra Johan J. Meyer i 2012 medførte innen 3 uker en beordring om flytting til ny skole.

Truslene fra Johan J. Meyer i 2014 medførte innen 3 uker oppsigelsesvarsel, senere endret til avskjed.

Dette ble omgående utført, strengt ulovlig, overfor en sykemeldt midt i verneperioden på et år, mot en senior med sitt spesielle vern, mot en yrkesskadet med sitt spesielle verv, mot en uoppsigelig tilsatt med sitt spesielle vern.  Og til tross for så totalt manglende oppfølging fra samme mann, oppfølgingsansvarlig Johan J. Meyer, at fylkeskommunen fikk 2 bøter fra NAV.  Og altså overfor en mann på 61 år som ikke noensinne hadde begått en aldri så liten forbrytelse som ansatt.

HFK er en truende organisasjon og et skrekkregime hvor ansatte lever i frykt.


.
Annonsene er fra Google og trygge å trykke på, men trykk aldri på annonser som ber deg laste ned noe !