Kapittel 10
'Valla-beklagelsen'

Ingen må tro at ikke HR-direktør Geir Davidsen kan beklage.  21.januar 2014 skriver han:

"Som Personaldirektør vil jeg beklage at du har opplevd arbeidsgiver slik."

Fantastisk !

Men har mannen gått i seg selv og beklaget hva arbeidsgiver har gjort?  Nei på ingen måte.  Denne mann beklager ene og alene kun min opplevelse, - i stedet for HFKs handlinger.

En velkjent form for ansvarsfraskrivende beklagelse, en såkalt 'Valla-beklagelse'.

Når jeg senere tok dette opp i møte med bl.a. HFKs advokat Trond Hatland svarer han slik, - relativt ordrett husket: "Du må ikke tro at du kan få en beklagelse som gjør at  Fylkeskommunen kan komme i et enormt erstatningsansvar til deg."  Så ved disse ord hadde jeg altså fått grunngivingen for den 'Valla-beklagelse'. 

Personaldirektør Geir Davidsen hadde gitt meg som vitterlig nå bekreftet, det som alle kunne se, en liksom-beklagelse på vegne av Hordaland Fylkeskommune.  Og den var fremkommet etter press fra min advokat noen dager tidligere, og som sådan høyst ufrivillig fra personaldirektøren, men ble altså ingen virkelig beklagelse likevel.

Hvor dum og godtroende tror Personaldirektør at hans underordnete er?

Men ikke nok med dette.  Det kan være grunn til å merke seg ovennevnte dato.  Den 21.januar 2014.  For hva annet skjedde på den dato han utformet sin liksom-beklagelse?

Jo, dette er såmenn samme dato som han skriver sitt falsum til NAV.  Se tilbake på kapittel 7 i denne bok.

Når sant skal sies så visste jeg ikke om innholdet i det hemmelige brevet hans til NAV før en måneds tid senere.  Men det meste kommer for en dag!

Djevelskapen oppsummert:
Til NAV sender mannen et brev på 5 sider med allslags løgner om meg nøyaktig samtidig som han sender meg sin 'beklagelse'.

Atter igjen: Hvor dum og godtroende tror denne Personaldirektør Geir Davidsen at hans underordnete er?Annonsene er fra Google og trygge å trykke på, men trykk aldri på annonser som ber deg laste ned noe !