Kapittel 1
"Ikke optimal" og forbigått

"Vi har en ledig stilling til deg på Tertnes videregående skole.  Jeg går ut av rommet i 5 minutter.  Når jeg er tilbake må du ha bestemt deg for om du vil ha stillingen.  Ellers får du gå til retten."  Ganske nøyaktig slik falt ordene fra Forhandlingssjef Johan Meyer i Hordaland Fylkeskommune den 9.mai i 2012.

Det var  ikke mulig å avgjøre der og da.  Skulle jeg fjernes fra min faste stilling i da 22 år med en avgjørelse på 5 minutter?  Og dette fordi denne rektor Magne Wiik hadde kommet med enda en ny serie av sine etterhvert så vanlige påstander og meninger til personalavdelingen.  Disse påstandene som Meyer selv gjentatte ganger hadde ristet på hodet av til meg.  Og han hadde endatil fortalt meg underhånden at denne rektoren hadde vansker med å uttrykke seg slik at det var forståelig for dem på personal.

Umulig tanke å forholde seg til.  Derav ble jeg av Meyer i stedet gitt en beordring til den nye stilling når han kom tilbake til møterommet.

Det hele handlet om en krystallklar forbigåelse av meg som ansatt i HFK i 22 år opp mot en annen lærer som rektoren ønsket å beholde.  Denne læreren, og endog min daglige kollega, hadde kun vært ansatt på skolen i 3 år og skulle akkurat i disse dager i mai 2012 avlegge sin pedagogiske eksamen.  Voksen kar, men nyutdannet som lærer altså.  Og jeg selv var "Ikke optimal" for stillingen ifølge ordlyd og referat fra rektor Magne Wiik.

Det var ikke denne lærerens stilling jeg skulle hatt, men ifølge en plan om en forskyvning av lærerkreftene på avdelingen så ville skolen fått en fullverdig ordning.  En ordning som ville innbefattet å beholde meg som fast tilsatt som teorilærer i faget, mens den nyutdannete måtte forlatt sin stilling.  For øvrig ikke nødvendigvis, men i det minste ikke beholdt full stilling akkurat da.

Slik skulle det ikke gå.  Med en rekke påstander fra rektor Magne Wiik ble jeg anført som overtallig og ble beordret bort. 

I en hemmeligholdt ulovlig Skyggemappe fant jeg senere innlagt en e-post:  Den samme mann som forestod beordringen, forhandlingssjef Johan J. Meyer, er samme mann som mindre enn et år senere sender rektor Magne Wiik denne e-post hvor han kritiserer denne rektor for å ha lagt disse sine egne subjektive meninger inn i referatet i akkurat denne overtallssaken. 

Den eneste grunn som dermed gjenstod var den med "Ikke optimal".

Dette anså jeg tidlig som en så elendig grunn for overtallighet at mine 2 forbund, Utdanningsforbundet og Skolenes Landsforbund, omgående burde grepet inn. 

Etter mye om og men og forklaringer ble det avholdt et møte mellom meg og fylkeslederne i begge disse forbund den 6.juni 2012.  Ottar Skarstein fra SL og Brita Bøyum og Kari Løkensgard Bjørnsvik fra UDF.  Jeg forklarte dem inngående det samme som Johan Meyer nesten et år senere kom frem til, men det eneste rådet jeg fikk av dem var å glemme det hele.  Og de ville overhodet ikke hjelpe sitt medlem.

Rådet fra disse var velment, dog like godt som det var ubrukelig:  Å glemme alt sammen.  Godt råd, men ligger i samme kategori som å skulle legge seg på bakken og bli pisset videre på av hunder.

På denne tid hadde jeg ikke advokat selv, men spesielt Utdanningsforbundet hadde 'hakk i platen' om at dette var samme sak som i 2008 da rektoren hadde fremsatt andre anklager som skolen senere måtte beklage.  I løpet av sommeren og høsten gjorde jeg mange forsøk på å få Utdanningsforbundet og deres advokat i tale.

Forbund som jeg i årenes løp har betalt 150.000,- kr til i medlemskontingenter.

Etterhvert sluttet de å svare på henvendelser, og også nektet å svare, og begynte så smått med direkte usannheter og ufine metoder mot sitt medlem og tidligere tillitsvalgte.

I november var det bare å innse at det ikke var noen hjelp å få, og jeg henvendte meg til advokat igjen.  Det var ikke noe problem for advokaten å overbevise Johan Meyer om at forholdene ikke var slik de skulle være.  Derav sendte han sin kritikk til rektor, og derav gjorde fylkeskommunen opp økonomisk.  På nytt, atter en gang.


Annonsene er fra Google og trygge å trykke på, men trykk aldri på annonser som ber deg laste ned noe !