Forord

KOLLEGA BOK 1 er forfattet av Svein Harkestad.  Han er en av mange som har vært utsatt for det som ser ut til å være en stadig sterkere vridning mot ren kriminell adferd i Hordaland Fylkeskommune HFK over en rekke år.  Han har arbeidet som adjunkt i videregående skoler i 28 år.

Denne lille KOLLEGA BOK 1 gir et skremmende bilde av hva som skjer mot sakesløse ansatte.  Midt oppi og gjennom alvorlig sykdom og død i hjemmet.  Fortalt gjennom noen få enkelteksempler blant de mange anslag mot hans person, og dermed også mot familien under denne tid og senere, fra hans overordnete.  Anslagene blir starten på en uverdig og ulovlig avskjed av en mann på over 60 år, og blir inngangen til en æreløs alderdom.  Yrkesskadet og påført ny alvorlig diagnose etter alt han måtte gjennomgå fra sin arbeidsgiver 'IA-bedriften' HFK.

Fra øverste hold i fylkeskommunen foregår det en dreining i retning av utstrakt svindel, manipulering, maktmisbruk og forfalskninger.  Dette vil tydelig fremkomme etter hvert utover, og på nettsiden www.kollega.info under linken 'Dokumentasjonen' er bevismateriale skannet inn ulike steder nedover i venstre kolonne.

Forholdene har vært rettslig behandlet i januar 2015, men ved hjelp av Advokatfirmaet Thommessen som fylkeskommunen i ti-år har spyttet ut millioner av samfunnets skattepenger til, så klarer HFK å holde forholdene skjult for offentligheten ved å inngå forlik som forsegler munnen på de utslitte skadelidende.

Persongalleriet går nedenfra og hele veien til topps i fylkeskommunen, og hvor noen synes å drive bevisst svindel, mens andre synes å fungere som deres nyttige medløpere.

KOLLEGA BOK 1 dekker perioden 2010 - 2011, da ektefellens sykdom eskalerer, og hun går bort. 

Ut fra rektor Magne Wiik sin ordlegging i 2015 i ovennevnte rettssak er den da pågående trakasseringen utrolig nok likevel sannsynliggjort å bygge på lærerens periode som skolens tillitsvalgte hele 20 år tidligere.

Den egentlige oppstart er derav tydeligvis i 1995-1998 hvor læreren var tillitsvalgt for det som nå heter Utdanningsforbundet.  Rektor Magne Wiik sitt grundig forberedte og overveldende tykke manuskript til det korte ett-kvarters innlegg han fikk tildelt i Bergen Tingrett, var et innlegg som handlet om denne tid som tillitsvalgt. 

Utover dette er nok den egentlige start i 2008 hvor rektor Magne Wiik fremsatte en 12-punkts liste med anklager mot læreren, - alle tilbakevist. 17.november 2008 ble det hele beklaget fra skolens ledelse ved personaldirektøren i HFK.  Alt tyder på at både den saken og ny oppstart av trakasseringen i 2010 var en ulovlig hevnaksjon fra denne rektor tilbake fra forrige århundre, for tiden da læreren var tillitsvalgt.

Utdanningsforbundet bryr seg ikke det minste om sakene og medlemmet sitt, og nekter endatil å svare sin tidligere tillitsvalgte.  Å være tillitsvalgt for Utdanningsforbundet er farlig og får enormt skadelige ettervirkninger når en tillitsvalgt blir utsatt for ledertyper av visse kategorier.  Ettersom tiden har gått, og de personer som i sin tid satt i ulik ledelse i Utdanningsforbundet har 'steget i gradene', og inntatt posisjoner eller har knyttet bånd videre i fylkeskommunen, er det ikke mulig å rokke Utdanningsforbundet til å yte hjelp til sin tidligere tillitsvalgte.

KOLLEGA BOK 1 starter i 2010, på den tid skruene ble forskrudde, - i kraftige omdreininger mot ren kriminell adferd fra overordnete.


Annonsene er fra Google og trygge å trykke på, men trykk aldri på annonser som ber deg laste ned noe