Kapittel 11
Uønsket 23.mai 2011

Først et blikk et år og to fremover i tid for deretter å rygge tilbake til suicidal orientering i mai 2011.

Tiden går og neste år i 2012 klarer rektor Magne Wiik gjennom sitt amatørskuespill med nye falske beskyldninger å gjøre læreren overtallig.  Teatersjef Johan Meyer velger i første omgang å 'tro' på den mannen, og læreren beordres til ny stilling annetsteds.

Men rektorens nye anklager krever nye møter.  19.desember 2012 er det igjen tid for teateroppsetning på Fylkesbygget i Agnes Mowinckels gate.  I utgangspunktet var dette møtet ment å være til oppklaring og avslutning av de gamle forholdene, siden læreren nå var svært godt ivaretatt på en ny skole av en god ledelse.

Dessverre skulle det ikke bli slik.  Magne Wiik gjentok iltert sine anklager og kunne fortelle at han hadde mye mer på lager, og en rekke vitner å fremføre.

Der røk den muligheten for forsoning.

Og lærerens nysgjerrighet var vekket.  Hva hadde denne mann med sine utallige falske anklager ytterligere på lager?  Slikt har man virkelig en rett på å få vite.  Så lærerens advokat satte i gang sine undersøkelser.

Etter et halvår til, - siden Ting Tar Tid, - 16. mai 2013 ble datoen læreren skulle få gå gjennom mappen sin.  At dette senere viste seg at det var et fullstendig ulovlig Skyggearkiv, samlet av Magne Wiik ulovlig i strid med Datatilsynets regler, og som fantes i tillegg til den ordinære mappen visste ikke læreren da.  Men nok om denne 'Gigantmappen' som teatersjefen selv senere navnga den. 

I dette arkivet fantes nemlig blant alt annet et brev.  Et brev fra rektor Magne Wiik ham selv til personalavdelingen hvor han fremsatte en rekke anklager mot læreren, - og krevde hans avgang.

Hva var så datoen for dette brev?  Jo, brev av mandag 23.mai 2011.  To år gammelt.

Er det noe spesielt med den dato?

Mon tro?  Var det ikke akkuart natt til fredag 20.mai 2011 læreren sendte de overordnete i denne 'IA-bedriften' Hordaland Fylkeskommune en e-post i sin dypeste sorgperiode etter ektefellens bortgang?  En e-post hvor han ba dem at de like godt kunne komme og ta livet av ham også?

Jo, så men, 'IA-bedriften' Hordaland Fylkeskommune hadde nettopp fratatt denne lærer hans egentlige jobb og plassert ham alene inn på sitt kontor.  Etter i lang tid å ha plaget ham med falske anklager, møtevirksomhet, organisasjonspsykolog, en rekke brev om det ene og annet.  Alt dette midt oppe i ektefelles livsavsluttende sykdom, oppi hennes død, og hele tiden i lærerens dype sorgperiode etterpå. 

Slik holdt de på inntil læreren ikke hadde mer å leve for og bare ønsket seg bort fra livet etter deres handlinger, og få bli begravet med sin ektefelle.

Så i stedet for ivaretaende fra denne rektor Magne Wiik i disse dager, utførte denne 'rektor' gjennområttent nok å sende et brev inneholdende en rekke falske anklager til personalavdelingen om å få fjernet læreren.

Snakk om å utnytte en underordnet sin livskrise for å ødelegge livet hans.  Djevelsk er det rette ord.

Bak lærerens rygg, og oppi dennes største sorg ble han altså erklært uønsket og fjernet for godt.  Ingen fra ledelsen på skolen eller i Fylkeskommunen kom læreren i møte på noe vis i denne livskrise verken med trøst eller et godt ord.  Bare reinspikka hat og krav om fjerning fra jobben oppi det hele.  En grusom og umenneskelig skoleledelse.

Utdanningsforbundets fylkesleder Sjur Veim kunne i slutten på mai fortelle læreren det han ikke visste.  Han hadde hørt rykter om at de planla å si opp læreren.  Ganske nøyaktig 2 år senere kom altså dokumentet opp i lyset.

Denne 'rektor' og 'IA-bedriften' Hordaland Fylkeskommune utførte rene overgrep mot læreren frem til suicidalt utrykk fra læreren.

Sykdom, bortgang og uendelig sorg er sammensydd med uløselige bånd til grusomheter fra disse mennesker for denne lærer. 

Heksebålet på jorden har brent ned.

Læreren vet nå at hælvete finnes og at ilden har tatt godt tak og ei noensinne vil slukne.

Teateret har spilt sine forestillinger. 

Agnes Mowinckel klappet ikke. Annonsene er fra Google og trygge å trykke på, men trykk aldri på annonser som ber deg laste ned noe