Kapittel 10
Å ta livet fra en mann, - sakte, - fort og brutalt

Sammenbruddet de påførte læreren i møtet 27.april medførte fravær og sykemelding.  Etter 14 dager kommer læreren enda en gang rehabilitert og opplagt tilbake på arbeid og vil prøve å starte opp slik at livet kan komme på skinner igjen blant 'venner'.  Men mannen skal aldri få noen sjanse til å få komme i gang. 

Personaldirektør Geir Davidsen har forutseende nok i brev av 11.mai allerede tatt fra ham jobben.  Læreren må forlate sin egentlige jobb, og gå kanossagang mellom elevene og vikar hver dag til sitt kontor bak designsalen og sitte uten fornuftige arbeidsoppgaver lenger.

20.mai sendte læreren melding til Personaldirektør Geir Davidsen med flere.  Han fortalte om psykisk mishandling fra arbeidsgiver gjennom 1 1/2 år oppi ektefellens sykdom og bortgang.  Og også om hvilken påkjenning det hadde vært for den avdøde å måtte ha vært vitne til dette gjennom sin alvorlige sykdom.  Han fortalte også at han i denne svært korte tiden etterpå hadde opplevd flere dødsfall blant familie og omgangskrets.  3 etter hverandre nå på 2 måneder.  Og han forteller til personaldirektøren at arbeidsgiver like godt kan komme å ta livet av ham også.

Arbeidsgiver har presset en mann, i hans største sorgperiode i livet, ved aldri å gi ham fred, men derimot fortsette trakasseringen, inntil mannen selv uttrykker ønske om å like godt få sitt liv avsluttet der og da, han også.

Dette er den fantastiske 'Inkluderende Arbeidslivsbedriften', IA-bedriften, Hordaland Fylkeskommune.

I sin dypeste sorgperiode driver denne IA-arbeidsgiver læreren til vanvidd.  Fullkomment følelsesløst.  Ondskapen i Hordaland Fylkeskommune styres fra høyeste hold.


Annonsene er fra Google og trygge å trykke på, men trykk aldri på annonser som ber deg laste ned noe