Forord

Dette er Overgrepsboka Kollega-Bok 3 ISBN 978-1-36-615591-7 i forfatter Svein Harkestad sin selvbiografiske serie om overgrepene utført mot et menneske i sin største sorg i livet. De underliggende forhold og all dokumentasjon har Hordaland Fylkeskommune fått sensurert bort fra den første Selvbiografien gjennom en Kjennelse fra Gulating Lagmannsrett av 1.juli 2016.

Det som tydelig fremgår av Kjennelsen fra Bergen by sine dommere er at de ikke tolererer SANNHET.

Men som kjent fra en annen bok, Ola Thune sin "Byen vest for loven", så pågår det alvorlige lovbrudd ved hjelp av byens politi og rettsvesen. Det er akkurat dette jeg formidler her i Overgrepsboka gjennom en lang rekke konkrete eksempler.

Dersom du setter deg nøye inn i kapitlene ute til venstre, såvel som i spesielt Bok 2 vil du ikke lenger være i tvil om hva som foregår mot seniorer i Hordaland Fylkeskommune. Du vil også forstå hvordan den rent kriminelle virksomheten understøttes av rettsvesenet.

Min sak er kun én av mange grelle eksempler på hvordan Hordaland Fylkeskommune går frem. De avskjediget meg oppå sykdom og bortgang, og oppi livets største sorg, - å miste sin ektefelle. 

'IA-bedriften' Hordaland Fylkeskommune driver til en hver tid en grufull virksomhet mot sine eldste seniorer i sårbar livssituasjon og dypeste livskrise ved å gi oss avskjed med ord på veien fra HR-direktør Geir Davidsen som "Miljøbombe"

Youtube-videoer om saken: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGpiI7m-9WsWPF6a9R-M9nCe8xJf5yhOo
Trykk her for flere
Youtube-videoer om saken
Trykk her for
BOKBÅL