KAPITTEL 8.5.
Kravene trukket i møtet 13.juli 2016


Møtet hos Namsfogden varte i ca 5 minutter. Det ble opplyst at saken var trukket siden jeg hadde lagt ned nettstedet http://kollega.info/

Jeg opplyste at nettstedet ikke var lagt ned, men omarbeidet i henhold til ordlyd i Kjennelsen i Gulating lagmannsrett.

Uansett var det nå avklart med Hordaland fylkeskommune at saken var trukket slik at det ikke ble noen utleggsforretning fra Namsfogden.


                                                                                                                        
Start