KAPITTEL 9.1.
Kjennelse fra Gulating Lagmannsrett av 1.juli 2016Det som tydelig fremgår av Kjennelsen fra Bergen by sine dommere er at de oppfatter SANNHET som NEGATIV omtale. Se fra midt på side 8 til midt på side 9 nedenfor.  Fra mitt ståsted er SANNHET nøytralt, - og samtidig viktigst å formidle som det eneste korrekte !!!

Start