Free hit counter
www.eggstokk.no
www.offentlig.info
www.kollega.info
www.YtreArna.no - www.YtreArna.com
www.IndreArna.no - www.IndreArna.com
   www.arnaguiden.no - ww.arnaguiden.com
www.visitarna.no -
er en del av

©  Internet harkestad 2008 - - >
  
Org.nr.992451955
E-post
Kollega-Bok 3

Forord

Kapittel 1
POLITIANMELDELSER av :
1. Hordaland Fylkeskommune
2. HR-direktør Geir Davidsen
3. HR-sjef Johan Julius Meyer
4. Rektor Magne Wiik
5. Avdelingsleder Ståle Brattebø

Kapittel 2
SVINDEL FRA POLITIADVOKAT
1. Feilregistreres av politi som
    'Arbeidsmiljøloven, Diverse'
2. NY feilregistrering fra politiet
    som 'Arbeidskonflikt*
3. Svindel

      
OG FRA STATSADVOKATEN
4. Overgripere sin støttespiller

Kapittel 3
STEVNING MOT HFK
Oppdatert 28.juni 2016
Varslersak mot Hordaland fylke


Kapittel 4
BERGEN TINGRETT
Oppdatert 26.september 2016
Kjennelse om bokbål

Spørsmål vedrørende Menneskerettighetene


Kapittel 5
DATATILSYNET
Oppdatert 20.mai 2016
mitt Tilsvar på Vedtak:  Del 1
mitt Tilsvar på Vedtak:  Del 2


Kapittel 6
NAV og Statens Pensjonskasse
Oppdatert 19.oktober 2016
- Svindel av +/- kr 750.000,-

Kapittel 7
NAMSFOGDEN
Oppdatert 4.juli 2016
- behandler folk som noe dritt
- Ad utleggsforretning
- Fylkesordfører Anne Gine
  Hestetun
- NY beramming av tyveriet
- Utleggsforretning avblåst

Kapittel 8
GULATING LAGMANNSRETT
Oppdatert 10.juli 2016
- Kjennelse av 1.juli 2016
      - Mitt tilsvar


Kollega-Bok 3
Julian Assange
"Til slutt vi vil ikke huske våre fienders ord, men våre venners stillhet."
Martin Luther King jr.
John Alden
Annonsene er fra Google og trygge å trykke på, men trykk aldri på annonser som ber deg laste ned noe !
Rettssakene
Bok 1
Bok 2
Linker
Jens Bjørneboe

Nettstedet benytter Webanalyseverktøy for statistiske formål.
Det benyttes Cookies, og ved bruk av nettstedet aksepterer du dette.
Hvis ikke må du forlate nettstedet.

Mobilsider
Foreningen
Bøkene kan leses i full versjon på dette Forlaget: HER
Youtubevideoer om saken
© Internet harkestad
Medlem av Norsk PEN
Litterær forening for forfatteres og
andre skribenters rett til ytringsfrihet
Eggstokkreft    -     ArnaGuiden    -     Ytre Arna    -     Indre Arna    -     Visit Arna    -     Selvbiografien Kollega
Les også
Selvbiografien Kollega
"The world will not be destroyed by those who do evil, but those who watch them without doing nothing"
Albert Einstein